Tom 35, Nr 1 (2016)

Spis treści

Od Redakcji PDF
Andrzej Dudek 3-4

Artykuły

W stronę teologii nauki – na kanwie myśli ks. prof. Michała Hellera PDF
Tomasz Maziarka 7-18
Kazania filozofa PDF
Zbigniew Wolak 19-32
Nieinterwencjonistyczny model działania Boga w świecie przyrody PDF
Tadeusz Pabjan 33-49
Koncepcja cudu Johna Henry’ego Newmana na tle antytaumaturgicznego argumentu Davida Hume’a PDF
Piotr Cebula 51-65
Postulat more geometrico w filozofii matematyki Charlesa S. Peirce’a PDF
Hanna Michalczyk 67-82
Wiara źródłem radosnego świadectwa o Chrystusie PDF
Henryk Szmulewicz 83-97
Prawda o człowieku i jego historii w kręgu kultury antycznej PDF
Stanisław Sojka 99-112
Definicyjne problemy globalizacji PDF
Ireneusz Stolarczyk 113-132
Poszukiwania „optymalnego” tekstu Biblii w XIII wieku PDF
Janusz Królikowski 133-146
Czy Nowy Testament mógłby powstać bez Septuaginty? PDF
Artur Malina 147-160
Septuaginta – pragnienie poznania Biblii PDF
Piotr Łabuda 161-176
Początki polskiej pieśni kościelnej i jej tematyka PDF
Stanisław Garnczarski
La formazione La formazione liturgica nel movimento ecclesiale Luce-Vita in Polonialiturgica nel movimento ecclesiale Luce-Vita in Polonia PDF (Italiano)
Przemysław Szot 189-204

Sprawozdania i materiały

Wystąpienie dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie w czasie inauguracji 13 października 2015 roku PDF PDF
Janusz Królikowski 207-211
Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła Konferencja naukowa na Wydziale Teologicznym w Tarnowie (25–26 września 2015 roku) PDF
Andrzej Dudek 217-229

Recenzje

A. Napiórkowski, P. Warchoł, Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II zostaną doktorami Kościoła? Polscy święci apostołami Bożego miłosierdzia, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015, ss. 152 PDF
Andrzej Dudek 233-235
Adam Człowiek, Anioł Stróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków [2009–2014], Instytut Wydawniczy św. Jakuba, Szczecin 2015, ss. 167 PDF
Janusz Królikowski