Duchowa sylwetka alumna Jana Ślęzaka na podstawie notatek rekolekcyjnych z lat 1935–1937

Tomasz Rąpała

Abstrakt


Ksiądz Jan Ślęzak, proboszcz w Ołpinach był człowiekiem, który realizował powołanie w sposób radosny i bardzo ofiarny. Rozpalała go miłość do Boga, a poprzez to do drugiego człowieka. Był księdzem „z powołania” – zgodnie z określeniem, którego wierni używają w odniesieniu do księży, którzy są dla nich, a nie dla siebie.
Z Notatek rekolekcyjnych wiemy, w jaki sposób kształtował swe powołanie alumn Jan. Bardzo wyraźnie dostrzegamy jego zaangażowanie w formację ludzką, duchową i intelektualną. To właśnie w Seminarium Duchownym w Tarnowie odnalazł fundament na całe życie. Dlatego też posługa w parafii przynosiła tak wiele owoców.
Ksiądz Jan Ślęzak wpisuje się w profil duchowy księdza diecezjalnego, który spala się w posłudze kapłańskiej dla wiernych, ogłaszając zmartwychwstałego Chrystusa. Tym profilem jest bycie dla ludu, bycie z ludem. I to ma najgłębszy sens.


Słowa kluczowe


duchowość; modlitwa; słowo Boże; adoracja; Eucharystia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, przekład zbiorowy, wstęp i oprac. L. Nieścior OMI (Źródła Monastyczne, 18), Kraków 1998 s. 275–305.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Kraków 2013.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Poznań 1979.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994.

Ratzinger J., Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Nauczać i zgłębiać Bożą miłość. Teksty wybrane, t. 1: Kapłaństwo, Lublin 2016.

Ślęzak J., Notatki rekolekcyjne alumna 1935–1937, Ołpiny 2016.

Św. Jan z Ávila, Pisma do kapłanów, Poznań 2017.
Copyright (c) 2018 Tomasz Rąpała