Tom 35, Nr 2 (2016)

Spis treści

Artykuły

Współczesny „przymus niewiary” wyzwaniem dla ekumenizmu PDF
Henryk Szmulewicz 5-25
Posłuszeństwo jako istotny element duchowości kapłańskiej według Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów z 11 lutego 2013 roku PDF
Robert Kantor 27-40
Oblicze fenomenu kidults PDF
Jan Mazur 41-50
Dobro potomstwa w kanonicznym prawie małżeńskim. Próba syntezy PDF
Rafał Wierzchanowski 51-72
Kościół w Armenii – podziały i dążenie do jedności PDF
Marcin Imach 73-89
Analogie i genealogie modlitwy w trzech religiach monoteistycznych PDF
Barbara Marcinkowska 91-107
Biskupi czasów przedrozbiorowych w świetle propagandy antykościelnej prowadzonej przez władze polityczne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1944–1989 PDF
Piotr Jaworski 109-123
Donacja organów a logika daru. Chrześcijańskie spojrzenie na problem transplantacji PDF
Tomasz Stec 125-140

Sprawozdania i materiały

Sprawozdanie z konferencji naukowej Gloriam Dei per musicam pronuntiare (Tarnów, 6–7 listopada 2015 roku) PDF
Stanisław Garnczarski 143-151
Międzynarodowa konferencja naukowa Rodzina: miłość, małżeństwo, odpowiedzialność. Refleksja nad nauczaniem ks. prof. dr. hab. Jerzego Bajdy (Warszawa, 14 listopada 2015 roku) PDF
Józef Młyński 153-162
Sesja naukowa Miłosierdzie Boga (Tarnów, 19 lutego 2016 roku) PDF
Piotr Tajak 163-167
Laudacja na 70-lecie ks. prof. dr. hab. Antoniego Paciorka z okazji wręczenia księgi jubileuszowej (Tarnów, 7 marca 2016 roku) PDF
Tadeusz Brzegowy 169-173
Rzecz o drogocennej słomie. Sprawozdanie z wręczenia księgi jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Antoniemu Paciorkowi (Tarnów, 7 marca 2016 roku) PDF
Adam Cieśla 175-178
Ekonomia inspirowana miłością (Tarnów, 7 kwietnia 2016 roku) PDF
Mateusz Switek 179-182
Wręczenie pamiątkowego tomu „Tarnowskich Studiów Teologicznych” dedykowanego ks. prof. dr. hab. Michałowi Hellerowi z okazji 80. rocznicy urodzin (Tarnów, 10 czerwca 2016 roku) PDF
Andrzej Jeż 183-184

Recenzje

Jezus Chrystus, red. J. Królikowski, G. Baran, P. Łabuda, Biblos, Tarnów 2015, ss. 541 (Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, 7) PDF
Mirosław S. Wróbel 187-190
Stephen J. Rossetti, Why priests are happy. A study of the psychological and spiritual health of Priests, Ave Maria Press, Notre Dame 2011, ss. 237 PDF
Ryszard Polek 191-193