Laudacja na 70-lecie ks. prof. dr. hab. Antoniego Paciorka z okazji wręczenia księgi jubileuszowej (Tarnów, 7 marca 2016 roku)

Tadeusz Brzegowy

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Tadeusz Brzegowy