Niepokalane Poczęcie a duchowość katolicka

Marek Chmielewski

Abstrakt


Według papieża Jana Pawła II „dogmat Niepokalanego Poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej” (Anioł Pański, 8.12.1988). W świetle tego dogmatu pełniej i wyraźniej ukazują się fundamentalne prawdy dotyczące życia duchowego.
Autor artykułu, analizując prawdę o niepokalanym poczęciu jako dziełu Przenajświętszej Trójcy w osobie Maryi, przedstawia w zarysie, w jaki sposób ta jedna z zasadniczych prawd mariologicznych inspiruje duchowość katolicką. Pod tym kątem rozpatruje więc chrystocentryzm niepokalanego poczęcia, rolę Ducha Świętego, eklezjalny oraz antropologiczno-personalistyczny wymiar tej tajemnicy.


Słowa kluczowe


Niepokalane Poczęcie; duchowość katolicka; pobożność maryjna; Trójca Przenajświętsza; Jezus Chrystus; antropologia chrześcijańska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Billini Santamaria F.-X., Maria Rosa Mistica, Bloomington 2011.

Camusso M., L’unione mistica mariana. Experienza e teologia, Milano 1969.

Chmielewski M., Duchowe i mistyczne doświadczenie Maryi zamieszkiwania w Niej Trójcy Świętej, „Salvatoris Mater” 2 (2000) nr 3, s. 251–267.

Chmielewski M., Mistologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, red. E. Ziemann, Lublin 2008, k. 1275–1277.

Czaja A., „Matka Kościoła” w perspektywie eklezjologii „communio”, „Salvatoris Mater” 4 (2002) nr 2, s. 74–88.

Dizionario cronologico delle apparizioni della Madonna, Casale Monferrato 19967.

Grignon de Montfort L., Tajemnica Maryi, Poznań 1982.

Jan Paweł II o Matce Bożej 1978–1998, red. A. Szostek, t. 1–5, Warszawa 1998–1999.

Kochaniewicz B., Maryja ikoną Trójcy Świętej. Próba teologicznej syntezy, „Salvatoris Mater” 2 (2000) nr 3, s. 26–61.

Kowalik K., Per Mariam ad Iesum. Per Iesum ad Mariam, „Salvatoris Mater” 3 (2001) nr 2, s. 22–33.

Kowalik K., Trynitarna perspektywa kultu maryjnego w Polsce, w: Recepcja „Marialis cultus” w Polsce, red. J. Kumala, Licheń 2004, s. 55–74.

Królikowski J., Wątki eklezjalne w mariologii w recepcji VIII rozdziału Konstytucji „Lumen gentium”, „Salvatoris Mater” 16 (2014) nr 1–4, s. 27–36.

Kumala J., Perspektywa trynitarna tajemnicy niepokalanego poczęcia Maryi w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 3 (2001) nr 1, s. 199–214.

Lekan J., Chrystologiczny wymiar „via pulchritudinis” w mariologii, „Salvatoris Mater” 15 (2013) nr 1–4, s. 31–47.

Liszka P., Maryja we współczesnych traktatach o Trójcy Świętej, „Salvatoris Mater” 2 (2000) nr 3, s. 62–93.

Łaszewski W., Karl Rahner i jego antropologiczna próba rozumienia niepokalanego poczęcia, „Salvatoris Mater” 3 (2001) nr 1, s. 215–237.

Misiurek J., Doświadczenia mistyczne Maryi, w: Signum Magnum – duchowość maryjna, red. M. Chmielewski (Homo Meditans, 23), Lublin 2002, s. 137–147.

Napiórkowski S. C., „Per Jesum ad Mariam”. Interpretacja wypowiedzi Jana Pawła II, w: Przez Jezusa do Maryi, red. S. C. Napiórkowski, K. Pek (Biblioteka Mariologiczna, 4), Częstochowa–Licheń 2002, s. 9–21.

Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna, Matka Pana. Pamięć – obecność – nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi, Watykan 2000, „Salvatoris Mater” 4 (2003) nr 3, s. 311–398.

Paszkowska T., Antropologiczny wymiar piękna Maryi, „Salvatoris Mater” 15 (2013) nr 1–4, s. 89–106.

Rypens L., Rosa mystica. Marie et la mystique, w: Maria. Études sur la sainte Vierge, éd. H. du Manoir, t. 1, Paris 1949, s. 745–763.

Schreiber M. A., L’uomo immagine di Dio. Principi ed elementi di sintesi teologica, Roma 1987.

Siudy T., Droga piękna w mariologii, w: Całaś piękna jest, Maryjo. Mariologia na drodze piękna, red. G. M. Bartosik, J. Karbownik (Biblioteka Mariologiczna, 13), Częstochowa 2009, s. 36.

Trójca Święta a Maryja, red. T. Siudy, K. Pek, Częstochowa 2000.

Wojtczak A., Uczennica i Matka. Wokół chrystocentryzmu mariologii Jana Pawła II, Poznań 2005.
Copyright (c) 2018 Marek Chmielewski