Apostolstwo poprzez cierpienie. Na podstawie nauczania Jana Pawła II

Autor

  • Małgorzata Damasiewicz

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.41201

Słowa kluczowe:

cierpienie, Jezus Chrystus, Jan Paweł II, krzyż, ofiara, wartość, zbawienie

Abstrakt

Koncepcja cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II jest czymś więcej niż ból, a odkrywanie jej sensu jest zadaniem trudnym. Cierpienie złączone z krzyżem Chrystusa wzbogaca Kościół w łaski, które są tak bardzo potrzebne w uświęceniu i zbawieniu człowieka. Każdy człowiek jest powołany do świadectwa o Bogu, a w szczególności ten doświadczony chorobą, który łączy swoje cierpienie z cierpieniami Chrystusa. Jest on świadkiem Boga i tym samym dowodzi, że Bóg naprawdę istnieje. Ludzkie cierpienie ma moc zbawczą i uświęcającą dla drugich dopiero wtedy, gdy jest zanurzone w tajemnicy krzyża Chrystusa.

Bibliografia

Ange D., Les larmes. Douloureuses, S. O.C., 2010.

Benedykt XVI, Wszystkie Kościoły dla całego świata. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2007, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2007 nr 7–8, s. 7–9.

Czermak K., Misje odnawiają Kościół, Tarnów 1996.

Durda W., Chrześcijańska postawa wobec cierpienia według idei Apostolstwa Chorych, Kraków 1998.

Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz Lublin 1985, s. 467.

Jan Paweł II, Krzyż przemienia cierpienie ludzkie. Apel Jasnogórski, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 2, 1 (styczeń–czerwiec 1979), Poznań 1990, s. 628–630.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio. O stałej aktualności posłania misyjnego (07.12.1998), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, red. S. Małysiak, t. 1, Kraków 1996, s. 379–459.

Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris. O chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (11.02.1984), w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, red. P. Słabek, t. 1, Kraków 1997, s. 39–79.

Jan Paweł II, Powinność głoszenia Dobrej Nowiny. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1981, w: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Jenot, P. Słabek, t. 1–2, Kraków 1998, s. 275–277.

Jan Paweł II, Misyjna moc cierpienia. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1984, w: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Jenot, P. Słabek, t. 1–2, Kraków 1998, s. 291–294.

Jan Paweł II, Dzieło Ewangelizacji posłannictwem chrześcijanina. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1991, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1991 nr 7, s. 34–35.

Jan Paweł II, Wszyscy uczestniczymy w działalności misyjnej Kościoła. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1992, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1992 nr 8–9, s. 19–20.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 123

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.