Powstanie i działalność Domu Ubogich „na Hucie” w Tarnowie jako kościelnej instytucji społeczno-opiekuńczej w latach 1934–1990

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.40202

Słowa kluczowe:

Kościół katolicki, dzieła miłosierdzia, „Dom Ubogich”, Tarnów, 1934–1989

Abstrakt

Artykuł omawia historię reprezentatywnej inwestycji misjonarskiej w Tarnowie — Domu Ubogich „na Hucie”, powstałego w latach 30. XX wieku w kontekście współczesnych uwarunkowań gospodarczych, społecznych i politycznych. Budową tego obiektu aktywnie interesowali się znani politycy — wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski i były premier Ignacy Jan Paderewski. Pomysłodawcą Domu Ubogich był ówczesny proboszcz parafii misjonarskiej w Tarnowie ks. Bronisław Szymański CM, a projektantem inż. Tadeusz Stapf. Dom ten przeszedł wiele przekształceń organizacyjnych, nazewniczych i architektonicznych od momentu powstania w 1934 roku do dnia dzisiejszego. Jednak funkcje i etos jego działalności pozostały niezmienione, zgodnie z duchem Wincentyńskim realizowanym przez misjonarzy i siostry miłosierdzia, polegającym między innymi na świadczeniu dzieł miłosierdzia ubogim, chorym, samotnym, sierotom i niepełnosprawnym.

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne im. abp. J. Ablewicza w Tarnowie, Akta lokalne. Parafia Tarnów Św. Rodziny 1897–1946, sygn. LT XIII.7.

Archiwum Domu Ubogich na Hucie w Tarnowie, Kronika Domu Ubogich im. Św. Ludwiki de Marillac w Tarnowie.

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, Urząd Wojewódzki w Tarnowie, Wydział do Spraw Wyznań, Dom Zakonny SS. Szarytki, ul. Robotnicza 4 Tarnów, Zgromadzenie SS. Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, ul. Grunwaldzka 1555, sygn. UW 2003.

Archiwum Parafii Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Tarnowie, Kronika parafii, t. 1; Różne 1920–1931.

Archiwum Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misji w Krakowie, Tarnów II. Korespondencja 1. z lat 1903–1959; Tarnów IV. Dom św. Ludwiki; Tarnów V. Akta budowy 1. Korespondencje, rachunki 1935–1936; Tarnów V. Akta budowy 4. Dom św. Ludwiki; Tarnów XVII. Parafia św. Rodziny. Towarzystwo św. Wincentego; Tarnów XX. Parafia św. Rodziny. Akcja Katolicka.

Budzik M., Huty szkła, w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010, s. 167.

Chojnowski A., Marian Zyndram-Kościałkowski, premier Rzeczypospolitej 13 X 1935–15 V 1936, w: A. Chojnowski, P. Wróbel, Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 346–351.

Foltyn-Pokrywka I., Huta szkła Bernarda Kropfa, w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010, s. 167.

Gabała J., Wątok, w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010, s. 482–483.

Historia PRL, t. 1: 1944–1945, red. J. Cieślewska, Warszawa 2009 (Wielka Kolekcja 1944–1989).

H. S., Poświęcenie kapliczki na Hucie, „Nasza Sprawa” 1 (1933) nr 10, s. 11.

Łyszczarz Z., Wątroba J., Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, prowincja krakowska, w: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce, t. 17, red. A. Mirek, Lublin 2014.

Relacja ustna S. Skorupy z 15.06.2014 (zapis w posiadaniu autora).

Szymański B., Tarnów. Ochronka św. Ludwiki de Marillac na Hucie przy Kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 38 (1935) nr 1, s. 118–121.

Zapiski ks. Stanisława Kałężnego, cz. 2, „Roczniki Wincentyńskie” 19–20 (2008–2009) nr 1–2, s. 174–225.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, Historia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzony [sic!] przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Tarnowie ul. Robotnicza 4, w: Tarnów: Strusina, red. S. Potępa, Tarnów 2009, s. 253–267 (Wielki Przewodnik, 20).

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Numer

Dział

Artykuły