Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest faktem naukowym?

Piotr Przybył

Abstrakt


Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest jednym z fundamentalnych dogmatów wiary chrześcijańskiej. Czy to wydarzenie może zostać uznane za fakt naukowy? Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie. W pracy tej zostanie przedstawiona apologia popularna Josha McDowella, która stwierdza możliwość udowodnienia tego faktu. Zdanie odmienne zostanie ukazane w poglądach Hellera, który mówi o działaniu Boga w świecie bez naruszania naturalizmu metodologicznego w nauce.


Słowa kluczowe


Josh McDowell; Michał Heller; krytyczny racjonalizm; naturalizm; apologia popularna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Tysiąclecia), Poznań 20065.

Drees W., Nauka wobec wiary. Spory, debaty, konteksty, Kraków 2016.

Drees W., Religion, Science and Naturalism, Cambridge 1996.

Heller M., Filozofia i wszechświat, Kraków 2008.

Heller M., Filozofia kosmologii, Kraków 2013.

Heller M., Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Kraków 2007.

Heller M., Granice nauki, Kraków 2014.

Heller M., Logos wszechświata, Kraków 2013.

Heller M., Nowa fizyka i nowa teologia, Tarnów 1992.

Heller M., Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Kraków 2008.

Heller M., Sens życia i sens wszechświata, Kraków 2014.

Heller M., Usprawiedliwienie wszechświata, Kraków 1984.

Josh’s bio, http://www.josh.org/about-us/joshs-bio (5.04.2017).

McDowell J., McDowell S., (Nie)? wiarygodne zmartwychwstanie, tłum. E. Małecka, Warszawa 2009.

McDowell J., The New Evidence that Demands a Verdict, San Bernardino 1991.

McDowell J., Więcej niż Cieśla, tłum. J. Kozłowski, Warszawa 1996.

Müller G. L., Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie. Podręcznik teologii dogmatycznej, tłum. W. Szymona, Kraków 1998.

Pew Research Center on Religion & Public Life, Global Christianity – A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population, http://www.pewforum.org/files/2011/12/Christianity-fullreport-web.pdf (5.04.2017).

Previous pre Winners. Michal Heller, http://www.templetonprize.org/previouswinners/heller.html (5.04.2017).




Copyright (c) 2018 Piotr Przybył