Poświęcić swoje życie dla innych. Ofiara Edyty Stein, Laury Vicuñi i nazaretanek z Nowogródka

Izabela Durma

Abstrakt


Celem artykułu było przedstawienie trzech historii wyniesionych na ołtarze kobiet, które poniosły śmierć, ofiarowując swoje życie za innych. Zwrócono jednakże uwagę nie tyle na samą ofiarę, ile jej gotowość. Wzorem takiej postawy niewątpliwie był patriarcha Abraham. Błogosławiona Laura, Święta Edyta i Błogosławione Nazaretanki w trosce o swoich bliskich prosiły na modlitwie o to, aby mogły ponieść cierpienia w określonych intencjach, nie wiedząc, jak miałoby to wyglądać. Kiedy jednak przyszedł czas na wypełnienie obietnicy, wszystkie potwierdziły je czynem.


Słowa kluczowe


ofiara; modlitwa; heroizm; poświęcenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrostowski W., Bohaterowie wiary Starego Testamentu, Kraków 1992.

Czapliński B., Nasi orędownicy, https://prasa.wiara.pl/doc/895584.Nasi-oredownicy (28.06.2018).

Jaklewicz T., Niewygodna święta, „Gość Niedzielny” 2017 nr 32, s. 19.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata, Rzym 1996.

Krzyszkowski M., Dzieci Pana Boga. Cudowne historie, Kraków 2015.

Łoziński B., Kamilianie w: Leksykon zakonów w Polsce. Informator o instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego, red. B. Łoziński, Warszawa 2009.

Mazgaj S., Bł. Laura Vicuna, „Nie samym chlebem…” 2010 nr 54, s. 7–8.

Podlejski Z., Sól ziemi i światłość świata. Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II, t. 2: (1985-1988), Kraków 1999.

Polak G., Wielka księga świętych, Kraków 2013.

Sicari A., Nowe portrety świętych, Warszawa 2007.

Św. Teresa Benedykta od Krzyża [Edyta Stein], Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, Kraków 2005.

Wojtatowicz N., Gniazdo aniołów. Opowieść o nazaretankach z Nowogródka, Warszawa 2015.

Wójtowicz M., Święci z charakterem, Kraków 2012.
Copyright (c) 2018 Izabela Durma