Byt maksymalny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.5503

Słowa kluczowe:

Bóg, dowód ontologiczny, św. Anzelm, Józef Tischner, element największy

Abstrakt

Zadaniem artykułu jest pobudzenie teologów i filozofów do badań nad pewnymi aspektami dowodu ontologicznego (OA). Po przyjęciu ustaleń terminologicznych i prezentacji ogólnych uwag dotyczących argumentu ontologicznego cytuję argument św. Anzelma z Proslogionu II w łacińskiej wersji oryginalnej oraz przekładzie polskim. Następnie, co jest „sercem” pracy, próbuję szkicowo zrekonstruować Tischnerowską wersję tego argumentu św. Anzelma i poddaję ją wstępnej krytycznej analizie. W dalszej kolejności podaję dwa ogólne rozumienia dowodu na istnienie Boga. Ostatnia sekcja pracy poświęcona jest interesującym, a nawet intrygującym spostrzeżeniom na temat pojęcia tytułowego – bytu maksymalnego.

Bibliografia

Adams R., The Logical Structure of Anselm’s Arguments, „Philosophical Review” 80 (1971), s. 28–54, https://doi.org/10.2307/2184310.

Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992.

Benzmüller Ch., Fuenmayor D., Can Computers Help to Sharpen our Understanding of Ontological Arguments? (invited paper) (2018) Preprint, https://www.researchgate.net/publication/327159945_Can_Computers_Help_to_Sharpen_our_Understanding_of_Ontological_Arguments_invited_paper (23.02.2022).

Duží M., St. Anselm’s Ontological Arguments, „Polish Journal of Philosophy” 5 (2011) nr 1, s. 7–37, https://doi.org/10.5840/pjphil2011511.

Gödel K., Carnap R., Stenogram rozmowy, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” (1997) nr 21, s. 17–19.

Himma K. E., Ontological Argument for God’s Existence, http://www.iep.utm.edu/ont-arg/#H4 (13.12.2021).

Kleene S. C., Introduction to Metamathematics, New Jersey 1952.

Marmasse G., Hegel and the ontological proof of the existence of God, „Hegel-Studien” 46 (2012), s. 79–100; https://www.academia.edu/29833992/Hegel_and_the_ontological_proof_of_the_existence_of_God (23.02.2022).

Oppy G., Ontological Arguments, „The Stanford Encyclopedia of Philosophy” (2019) (Winter 2021 Edition), Edward N G.. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/ontological-arguments/ (13.12.2021).

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.

Weyl H., The Continuum: A Critical Examination of the Foundation of Analysis, Dover 1992.

Zavaliy A. G., What does Hegel prove in his lectures on the proofs of God’s existence?, „Philosophy and Theology” 20 (2008) nr 1/2, s. 85–97, https://doi.org/10.5840/philtheol2008201/24.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-05

Numer

Dział

Filozofia

Podobne artykuły

1-10 z 217

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.