Annales Canonici

Rocznik prawniczy skierowany jest do środowisk akademickich, praktyków prawa, jak i do wszystkich, którzy zainteresowani są dziedziną prawa kościelnego. W czasopiśmie zamieszczane są recenzje i sprawozdania z wydarzeń, zwłaszcza związanych z działalnością legislacyjną w Kościele powszechnym oraz w Kościołach lokalnych, a także wiadomości i informacji dotyczących znaczących osiągnięć w nauce prawa kościelnego w Polsce i za granicą.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Annales Canonici (ISSN 1895-0620 druk, ISSN 2391-6567 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 486652, liczbę punktów: 40 i przypisane dyscypliny naukowe: nauki prawneprawo kanoniczne.


Tom 17, Nr 2 (2021)


Okładka