Małżeństwo i rozwód w Kościele waldensów we Włoszech w perspektywie małżeństwa mieszanego

Piotr Lewandowski

Abstrakt


Artykuł przedstawia instytucję małżeństwa w Kościele waldensów przynależącym do Kościołów ewangelickich. Na ich doktrynie wypracowano teologię małżeństwa podporządkowaną normom włoskiego prawa cywilnego. Mimo że Kościół ten popiera trwałość małżeństwa, to jednak dopuszcza możliwość rozwodu na podstawie wzajemnego przebaczenia i trwania w komunii braterskiej na łonie Kościoła. Związki wiernych Kościoła waldensów z katolikami doprowadziły do wypracowania wspólnych zasad w zakresie małżeństw mieszanych. Nawiązują one do wyjaśnienia pojęcia małżeństwa z perspektywy każdego z Kościołów, ustalenia punktów wspólnych i rozbieżności oraz wyznaczają wskazówki duszpasterskie dla tego typu małżeństw ukazanych w tej publikacji z perspektywy waldensów.


Słowa kluczowe


Kościół waldensów; kalwinizm; małżeństwa mieszane; nierozerwalność małżeństwa; rozwód

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Butindaro, Confutazione della dottrina, http://www.lanuovavia.org/confutazioni-divorzio-seconde-nozze.html (23.11.2014).

Chiesa Evangelica Valdese, Raccolta delle discipline vigenti nell’ordinamento valdese, Torino 2009.

Chiesa Evangelica Valdese, Relazione al Sinodo 2012, http://www.chiesavaldese.org/documents/relaz_sinodo2012.pdf (25.11.2014).

Del Giudice F., Compendio di diritto ecclesiastico. Chiese, culti e religioni nell’ordinamento italiano, Napoli 2014.

Girardet G., Il matrimonio, Torino 2003, s. 10–11, 48.

Girardet G., Protestanti e cattolici: le differenze, Torino 2000.

http://www.matrimonio.it/guida/la_cerimonia/il-rito/nozze-civili--le-fasi-del-rito (26.11.2014).

Parlamento del Regno d’Italia, Codice civile, Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942, n. 79, z późn. zm., art. 83–89, s. 47–49.

Parlamento della Repubblica Italiana, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, Legge n. 898 del 1 dicembre 1970, Gazzetta Ufficiale, n. 306 del 3 dicembre 1970 z późn. zm.

Parlamento della Repubblica Italiana, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, Legge n. 449 del 11 agosto 1984, Gazzetta Ufficiale, n. 222 del 13 agosto 1984, s. 3.

Presidente della Repubblica Italiana, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, Art. 61, Decreto n. 396 del 3 novembre 2000, Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 30 dicembre 2000 – Suppl. Ordinario n. 223, s. 26.

Ricca P., Il matrimonio tra Chiesa w Stato, http://www.chiesavaldesetrapani.com/public.html/paoloricca-risponde/122-il-matrimonio (18.11.2014).

Tourn G., I valdesi, identità e storia, Torino 2003.

Valle A., Ferrò G., Italia cristiana plurale, http://www.stpauls.it/jesus06/0406je/0406je52.htm (12.11.2014).
Copyright (c) 2015 Piotr Lewandowski