Kościół, urząd czy plener – miejsce zawarcia małżeństwa w Polsce

Autor

  • Marek Story Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.3588

Słowa kluczowe:

ordynariusz, małżeństwo, kościół parafialny, kaplica, urząd stanu cywilnego, plener

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie w świetle prawa kanonicznego, a także prawa cywilnego miejsc, w których można w sposób ważny zawrzeć małżeństwo w Polsce. Omówiono znowelizowane prawo o aktach stanu cywilnego, które z większą swobodą zezwala na zawieranie małżeństw cywilnych poza urzędem stanu cywilnego oraz stanowisko polskich biskupów w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym. Biskupi w swoim dokumencie przypominają, że zwyczajnym i zalecanym miejscem celebracji sakramentu małżeństwa jest kościół jako miejsce poświęcone i przeznaczone do sprawowania liturgii. Dokument zaznacza, że ordynariusze miejsca w nadzwyczajnych okolicznościach, kierując się duszpasterską roztropnością, mogą podjąć decyzję o udzieleniu zgody na celebrację sakramentu małżeństwa poza miejscem świętym.

Bibliografia

Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de sacra liturgia Sacrosanctum concilium, 4.12.1963, „Acta Apostolicae Sedis” 56 (1964), s. 97–138; tekst polski: Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986, s. 40–70.

Ioannis Pauli PP. II, Epistula Dominicae Cenae, 24.02.1980, „Acta Apostolicae Sedis” 72 (1980), s. 113–148.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, wyd. wzorcowe, Katowice 2001.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. poz. 180).

Uchwała nr 14/372/2016 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 2016 nr 28, s. 100–105.

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741).

Literatura

Gajda P., Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2002.

Marszałek M., Związek małżeński na gruncie prawa polskiego oraz prawa kanonicznego, Warszawa 2010.

Ozorowski M., Małżeństwo i Eucharystia jako znaki Bożej miłości, „Studia nad Rodziną” 8 (2004) nr 1 (14), s. 77–89.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, Olsztyn 1984.

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 56

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.