Kilka uwag na temat Relatio synodi Zwyczajnego Synodu Biskupów (październik 2014)

Autor

  • Józef Krzywda CM Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.1058

Słowa kluczowe:

III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, rodzina, małżeństwo, Kościół katolicki

Abstrakt

Artykuł jest próbą przeanalizowania najważniejszych problemów i wyzwań, będących tematami dyskusji podczas III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które miało miejsce w Watykanie od 5 do 19 października 2014 roku. Prezentowane refleksja i uwagi są – jak to zostało zapisane we wnioskach w Relatio synodi – owocem synodu, którego głównym celem było zadanie pytań i poszerzenie perspektywy dla zagadnień zwiazanych z rodziną w kontekście Nowej Ewangelizacji. Zagadnienia, o których mowa, powinny być przedmiotem refleksji w Kościołach lokalnych w nadchodzącym roku. Wynik tej pracy powinien być opracowany i przesłany w określonej formie do Stolicy Apostolskiej. To będzie specjany udział Kościołów lokalnych w pracach Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które jest planowane na październik 2015 roku.

Bibliografia

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 stycznia 1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), cz. 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Congregatio Pro Doctrina Fidei, Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio Communionis notio (koinonia), „Acta Apostolicae Sedis” 85 (1993), s. 838–850.

Corecco E., Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico, Lugano 1997.

Ghirlanda G., Hierarchica Communio, Roma 1980.

Joannes Paulus PP. II, Epistula apostolica Novo millenio ineunte, „Acta Apostolicae Sedis” 91 (2001), s. 266–309; tekst polski: Jan Paweł II, List apostolski Novo millenio ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Kraków 2001.

Joannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio de Familiae Christianae muneribus in mundo huius temporis, 22 listopada 1981, „Acta Apostolicae Sedis” 74 (1982), s. 81–191; tekst polski: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wrocław 1994.

Joannes Paulus PP. II, Litterae encyclicae Evangelium vitae de vitae humanae inviolabili bono, 25 marca 1995, „Acta Apostolicae Sedis” 87 (1995), s. 401–522; tekst polski: Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalnoćci życia ludzkiego, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 839–987.

Nadzwyczajny Synod Biskupów, Relatio synodi. Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 11 (366) 2014, s. 8–18.

Pobrania

Opublikowane

2015-07-01

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 67

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.