Czy to naprawdę dar życia jest tak nieszczęsny? W. Chańska, „Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, 368 ss.

Kateryna Rassudina

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Kateryna Rassudina