A Ty co wiesz o ubóstwie? Deepak Lal, Ubóstwo a postęp. Ubóstwo na świecie – fakty i mity, przeł. J. Lang, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2015, ss. 319

Maria Ujwary

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2019 Maria Ujwary