Przedmowa

Autor

  • Jarosław Jagiełło Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.4029

Biogram autora

  • Jarosław Jagiełło - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

    ks. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII dr hab. filozofii, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Metafizyki i Filozofii Człowieka. Wykłada także w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Specjalizuje się w szczególności w obszarze metafizycznej filozofii człowieka, klasycznej niemieckiej antropologii filozoficznej oraz historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Jest autorem i współ­autorem 14 książek z zakresu filozofii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Ostatnio opublikował między innymi pracę pt. Józef Tischner z serii Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku (Kraków 2020). Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera, Zespołu Koordynatorów Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, członek zwyczajny Internationale-
    -Ferdinand-Ebner-Gesellschaft. Uczeń i asystent ks. prof. Józefa Tischnera.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30