Próba ujęcia tego, co nieujmowalne. Recenzja: Krzysztof Paczos, „Noetyka”, Béziers 2021

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.59114

Biogram autora

  • Marcin Walczak

    Marcin Walczak – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Sekretarz redakcji półrocznika „Teologia w Polsce”. Obszary badawcze: teologia krytyczna, chrystologia, filozofia religii, myśl Paula Tillicha, teologiczne implikacje historycznych badań nad postacią Jezusa i początkami chrześcijaństwa.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-03

Numer

Dział

Recenzje i sprawozdania