Oblicza filozofii samotności. Recenzja monografii: Piotr Domeracki, „Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności”, Toruń 2018

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.59115

Pobrania

Opublikowane

2023-04-03

Numer

Dział

Recenzje i sprawozdania