The Legend of the Seven Sleepers of Ephesus in Syriac and Arab sources – a comparative study

Bartłomiej Grysa

Abstrakt


The Legend of the Seven Sleepers of Ephesus, in the Syriac tradition known as Aḥē Dmīḥē or Ṭalyē d-Efesōs, in Arabic as Ahl al-Kahf or Aṣḥāb al-Kahf, is one of many examples of borrowings from the Christian tradition made by the Muslim one and above all by the Koran. In the region where Islam evolved in the beginning, there was a population professing Judaism and Christianity. Judaism was professed by ca. 1 per cent of the population of the Arabian Peninsula. Christianity, for its part, was professed by ca. 10 per cent. Thus Mohammed had an easy access to the monotheistic religious ideas that existed on the Arabian Peninsula.


Słowa kluczowe


Islam; Christianity; Syriac tradition; legend; Seven Sleepers

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Armala I., Amṯāl Mārdīn, Beirut 1967.

Barāniq M., ’Ahl al-kahf, [in:] Mağmū‘at al-qiṣaṣ ad-dīniyya, Cairo 1987.

Common Declaration of Pope John Paul II and His Holiness Mar Ignatius Zakka I Iwas (October 27, 1971), „Acta Apostolicae Sedis” 63 (1971), pp. 814–815.

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, Warszawa 1988.

A Greek-English Lexicon, compiled by H. G. Liddell and R. Scott, Oxford 1996.

‘Īwāṣ Z., Rā’iḥat al-Masīḥ aḏ-ḏakīya, Damascus 1984.

Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.

Jourdan F., La tradition des Sept Dormants. Une rencontre entre chrétiens et musulmans, Paris 2001.

Kościelniak K., Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku, Kraków 2001.

Maṭar S., Aḏ-Ḏāt al-ǧarīḥa, Beirut 1997.

Peeters S., Le texte original de la passion des Sept Dormants, „Analecta Bollandiana” 41 (1923), pp. 369–385.

Santucci L., Klimaszewski S., Legendy chrześcijańskie, Warszawa 1988.

Szymusiak J., Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu, vol. 2, Poznań 1971.

Aṭ-Ṭabarī M., Tārīẖ ar-rusul wal-mulūk, Beirut 1989.

de Voragine J., Złota legenda, Warszawa 1983.

Wipszycka E., Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, vol. 1, Warszawa 1979.
Copyright (c) 2015 Bartłomiej Grysa