The union between Maronitae and Rome (1182) as the context of relationships between the Franks and the Oriental Churches in the Crusader states in the 12ᵗʰ century

Wojciech Górecki

Abstrakt


The origin of the Crusader states in the territory of Asia caused an accumulation of new problems concerning co-existence among various groups of people. The groups included peoples from Europe and the Near East: the crusaders called Franks, Catholics and different groups of Oriental Christians, Muslims and Jews. This paper tries to explain how the crusaders and Maronitae could have adjusted to the agreement.  The paper illustrates the situation of the Crusader states and gives some analysis of the relationships between the Franks and the Oriental Christians and, finally, it attempts to explain the problems of the union between Latin Christians and Maronitae.


Słowa kluczowe


Rome; crusade; Maronitae; union

Pełny tekst:

PDF (English) PDF

Bibliografia


Angold M., Czwarta krucjata, przeł. B. Spieralska, Warszawa 2006.

Anonima dzieje pierwszej krucjaty albo Czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich, przetł., wstępem i objaśnieniami opatrzył K. Estreicher, Warszawa-Kraków 1984.

Bagliani A. P., Kościół rzymski od I soboru laterańskiego do końca XII wieku, [in:] Historia chrześcijaństwa. Religia, kultura, polityka. Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054–1274, Waszawa 2001, pp. 159-208.

Balard B. M., Wyprawy krzyżowe i łaciński wschód XI–XIV, przekł. M. Witkowski, Warszawa 2005.

Balon M., Bohaterowie świętej wojny, Kraków 2008.

Billings M., Wyprawy krzyżowe, przeł. Z. Dalewski, Warszawa 2002.

Biziuk P., Hattin 1187, Warszawa 2004.

Dagron G., Kościół bizantyjski i chrześcijaństwo bizantyjskie między najazdami a ikonoklazmem (VII wiek–początek VIII wieku), [in:] Historia chrześcijaństwa. Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, Warszawa 1999, pp. 45–47.

Flori J., Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, przekł. E. Trojańska, Poznań 2003.

Fossier R., Ludzie średniowiecza, przekł. A. Czupa, Kraków 2009.

Frend W. H. C., The Rise of the Monophysite Movement, Cambridge 1972.

Fulcherii Carnotensis Historia Hierosolymitana. Ab Anno 1099 ad Annum usque 1127, Paris 1854.

Genealogia Comitum Buloniensium, ed. L. C. Bethmann, Paris 1854.

Hayek M., Liturgie maronite, Tours 1964.

A History of Deeds Done Beyond the Sea by William Archbishop of Tyre, tr. E. A. Babcock, A. C. Krey, New York 1943.

Historia rerum in partibus transmarinis gestarum a tempore succesorum Mahumeth usque ad annum Domini MCLXXXIV edita a venerabili Guillemo Tyrensi archiepiscopo, [in:] Historiens occidentaux. Recueil des historiens des croisades, ed. by A. A. Graf de Beugnot & Le Prévost, vol. 1–2, Paris 1844.

Historia rerum in partibus transmarinis gestarum a tempore succesorum Mahumeth usque ad annum Domini MCLXXXIV edita a venerabili Guillemo Tyrensi archiepiscopo, Paris 1855.

Hooper N., Bennett M., Atlas sztuki wojennej w średniowieczu 768–1487, przekł. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Warszawa-Gdańsk 2004.

Kościelniak K., Grecy i Arabowie. Historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634–1516), Kraków 2004.

Kościelniak K., From Grecian to Arabic. The Contribution of the Melchite Church to Arabic Culture In the Early Middle Ages (7ᵗʰ–11ᵗʰ Centuries), „Analecta Cracoviensia” 38–39 (2006–2007), pp. 483-495.

Kusiak F., Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Warszawa 2002.

Lane-Poole S., Saladyn Wielki i upadek Jerozolimy, przekł. B. Tkaczow, Warszawa 2006.

Lloyd S., Ruch krucjatowy 1096–1274, [in:] Historia krucjat, red. nauk. J. Riley-Smith, przekł. K. Pachniak, Warszawa 2000.

Mayer H. E., Historia wypraw krzyżowych, przekł. T. Zatorski, Kraków 2008.

Morby J. E., Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, przekł. M. Rusinek, Kraków 1995.

Murphy-O’Connor J., Przewodnik po Ziemi Świętej, przekł. M. Burdajewicz, Warszawa 1996.

Nasrallah J., Haddad R., Histoire du mouvement lttéraire dans l’Église Melchite du Ve au XXe siécle. Contribution à l’étude de la littérature arabe chrétienne, part 3, vol. 1: 969–1250, Paris 1983.

Patlagean E., Stosunki między Konstantynopolem i Rzymem od połowy XI do końca XII wieku, [in:] Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054–1274, red. tomu A. Vauchez, Warszawa 2001.

Przekop E., Wschodnie patriarchaty starożytne, Warszawa 1984.

Raimundi de Agiles canonici Podiensis Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem, Paris 1854.

Runciman S., Teokracja Bizantyjska, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Katowice 2008.

Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, vol. 2: Królestwo Jerozolimskie i łaciński Wschód 1100–1187, przeł. J. Schwakopf, Katowice 2009.

Troupeau G., Kościół i chrześcijanie na obszarze Wschodu muzułmańskiego, [in:] Historia chrześcijaństwa. Biskupi, mnisi i cesarze 610–1054, vol. 4, red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, tł. M. Żurowska, G. Majcher, A. Kuryś, J. M. Kłoczowski, M. Kurkowska, Warszawa 1999, pp. 325–342.

Vauchez A., Duchowość średniowiecza, przekł. H. Zaremska, Gdańsk 2004.

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.
Copyright (c) 2015 Wojciech Górecki