Tatarzy z Bohonik i Kruszynian. Tożsamość, asymilacja, współczesne wyzwania

Sławomir Cebula

Abstrakt


Tatarzy osiedleni w Bohonikach i Kruszynianach przeszli długi proces asymilacji, zachowując pewne cechy kultury swych przodków i przyswajając wiele elementów kultury miejscowej. Wielowiekowe tradycje wojskowe pogłębiły ich więź z Polską, która jest dla nich jedyną ojczyzną. Podczas badań przeprowadzonych w 2015 roku zostały postawione na nowo pytania o ich tożsamość etniczną, której kluczowymi elementami są wyznawany islam oraz wspólne pochodzenie. Skupiono się również na aktualnych problemach, z jakimi musiała zmierzyć się społeczność tatarska. Artykuł wskazuje równocześnie na charakterystyczne i unikatowe cechy tatarskiego islamu, przesiąkniętego wpływami lokalnymi.

Słowa kluczowe


Tatarzy; tożsamość etniczna; asymilacja; mniejszości wyznaniowe; grupa etniczna; dialog międzywyznaniowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Archiwum Sławomira Cebuli (ASC), Badania terenowe. Bohoniki–Kruszyniany, 30.04–03.05.2015, mat. nr 1–2.

Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura demograficzno­‑społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013.

Polscy muzułmanie – rozmowa z Barbarą Pawlic­‑Miśkiewicz przeprowadzona przez Tomka Kaczora i Jana Wiśniewskiego, „Kontakt” 2016 nr 31, s. 98–101.

Materiał TVP3 Regionalnej w Białymstoku: http://www.tvp.pl/bialystok/publicystyka/rozmowa­‑dnia/wideo/bronislaw­‑talkowski-15102013/12708192?start_rec=24 [10.03.2016].

Opracowania i artykuły

Cicha K., Urwana nuta, „Kontakt” 2016 nr 31, s. 102–105.

Ciecieląg P., Wyznania religijne w Polsce 2012–2014, Warszawa 2016.

Dziadzio A., Zakaz uboju rytualnego jako naruszenie konstytucyjnej zasady wolności religijnej. Kontekst współczesny i historyczny, „Forum Prawnicze” 2014 nr 1, s. 6–13.

Kamocki J., Tatarzy polscy jako grupa etnograficzna, „Rocznik Tatarów Polskich” 1 (1993), s. 43–47.

Kulwicka­‑Kamińska J., Kamiński I., Islam po polsku, Poznań 2007.

Łyszczarz M., Młode pokolenia polskich Tatarów, Olsztyn–Białystok 2013.

Nowicka E., Dystans polskich katolików wobec innych wyznań, w: Religia a obcość, red. E. Nowicka, Kraków 1991, s. 26–55.

Rudy M., Rudy A., Mazur P., Ubój rytualny w prawie administracyjnym, Warszawa 2013.

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2004.

Talko­‑Hryncewicz J., Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy Litewscy, Kraków 1924.

Warmińska K., Islam a etniczność na przykładzie Tatarów polskich, w: Miscellanea islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych, red. P. Stawiński, Kraków 2016, s. 123–144.

Warmińska K., Religijność a dylematy tożsamości – Tatarzy polscy, w: Między Wschodem a Zachodem, red. P. Stawiński, Częstochowa 1995, s. 47–54.

Warmińska K., Tatarzy polscy – tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999.
Copyright (c) 2017 Sławomir Cebula