Misjonarska działalność polskich dominikanów w Chinach w świetle listów o. Sadoka Maćkowiaka do redakcji „Róży Duchownej” z lat 1937–1939

Autor

  • Adrian Cieślik Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ochc.3903

Słowa kluczowe:

dominikanie, Chiny, misje, Sadok Maćkowiak OP, periodyk „Róża Duchowna”

Abstrakt

Misjonarska działalność polskich dominikanów w Chinach w świetle listów o. Sadoka Maćkowiaka do redakcji „Róży Duchownej” z lat 1937–1939. Dewizą programową członków Zakonu Kaznodziejskiego, czyli dominikanów, są słowa: „głosić wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby”. Doskonałą okolicznością głoszenia słowa Bożego jest działalność misyjna w krajach dalekich. Taka właśnie idea przyświecała dominikanom z polskiej prowincji, którzy od 1937 roku podjęli pracę duszpasterską w Chinach. Zwłaszcza jeden z nich, o. Sadok Maćkowiak, dzielił się swoimi przeżyciami i refleksjami, przesyłając listy do redakcji „Róży Duchownej” – dominikańskiego periodyku bractw różańcowych, chętnie czytanego w międzywojennej Polsce. Niniejszy artykuł traktuje właśnie o działalności polskich dominikanów w Chinach w świetle tych listów, przechowywanych obecnie w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (APPD)

sygn. Pp 104, Missiones. Misje dominikanów prowincji polskiej w Chinach.

sygn. Pp 597/128, Akta osobowe o. Sadoka Wacława Maćkowiaka OP.

sygn. S 51/9, Listy wysyłane z misji z Chin do pisma „Róża Duchowna” i listy czytelników do misjonarzy.

Źródła drukowane

Maćkowiak S., Kościół a misje, „Róża Duchowna” 36 (1937) z. 3, s. 92–93.

Maćkowiak S., List misjonarza, „Róża Duchowna” 37 (1938) z. 2, s. 59–62.

Maćkowiak S., List misjonarza, „Róża Duchowna” 36 (1937) z. 12 s. 382–384.

Maćkowiak S., List misjonarza, „Róża Duchowna” 37 (1938) z. 1, s. 30–32.

Maćkowiak S., List misjonarza, „Róża Duchowna” 37 (1938) z. 3, s. 94–96.

Maćkowiak S., List misjonarza, „Róża Duchowna” 38 (1939) z. 7, s. 217–218.

Maćkowiak S., List naszego misjonarza z Chin, „Róża Duchowna” 37 (1938) z. 4, s. 121–122.

Maćkowiak S., List naszego misjonarza z Chin, „Róża Duchowna” 37 (1938) z. 5, s. 150–152.

Maćkowiak S., List naszego misjonarza z Chin, „Róża Duchowna” 37 (1938) z. 9, s. 280–284.

Maćkowiak S., List naszego misjonarza z Chin, „Róża Duchowna” 37 (1938) z. 8, s. 248–253.

Maćkowiak S., Nasz misjonarz z Chin opowiada, „Róża Duchowna” 38 (1939) z. 1, s. 43–46.

Maćkowiak S., Wiadomości z misyj kat[olickich] w Chinach, „Róża Duchowna” 38 (1939) z. 8, s. 271.

Maćkowiak S., Z Polskiej Misji Dominikańskiej w Chinach, „Róża Duchowna” 37 (1938) z. 10, s. 321–328.

Opracowania

[Górnisiewicz A.], Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!, „Róża Duchowna” 1 (1898) nr 1, s. 1–2.

Habuda M., Bibliografia piśmiennictwa o świętym Jacku Odrowążu, Kraków 2013.

Księga zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, czyli dominikanów od 2 lipca 1927 roku, czyli od restaurowania Polskiej Prowincji, Warszawa 2007.

Mazur B., Kielar Paweł Władysław (1912–1972), w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 6. K–P, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 64–67.

Miławicki M., Dominikanie w prowincji Fujian, „Chiny Dzisiaj. Religie, Chrześcijaństwo, Kościół” 8 (2013) nr 2 (27), s. 47–56.

Miławicki M., Polscy dominikanie na misjach w Chinach w latach 1937–1952, Kraków 2008.

Miławicki M., Wydawnictwo oo. dominikanów w międzywojennym Lwowie, w: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 10, red. H. Kosętka, G. Wrona, G. Nieć, Kraków 2011, s. 95–105.

Spież J. A., Maćkowiak Sadok Wacław, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981–1993, t. 8, Warszawa 1995, s. 355–356.

Spież J. A., Święty Dominik, Poznań 2016.

Spież J. A., Święty Jacek Odrowąż, Poznań 2016.

Świętochowski R., Szumski Romuald, w: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX). Cz. 2: L–Ż, red. J. R. Bar, Warszawa 1981, s. 210–211.

Vicaire H. M., Dominik i jego Bracia Kaznodzieje, Poznań 1985.

Wichrowicz C. J., Słownik polskich pisarzy dominikańskich, Kraków 2012, s. 310–311.

Z żałobnej karty. Ś. p. O. Antonin Górnisiewicz, „Róża Duchowna”1948 z. 10, s. 327–328.

Artykuły internetowe

Antoine Pierre Jean Fourquet MEP (1872–1952), http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bfour.html (15.03.2019).

Eugenio Massi OFM (1875–1944), http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmassie.html (15.03.2019).

Ks. Wacław Szuniewicz CM, http://misjonarze.pl/?page_id=10841 (15.03.2019).

Louis Gabriel Xavier Jantzen M.E.P. (1885–1953), http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bjant.html (15.03.2019).

Mario Zanin (1890–1958), http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bzan.html (15.03.2019).

Sylvester Joseph Espelage OFM (1877–1940), http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bespe.html (15.03.2019).

Pobrania

Opublikowane

2021-04-30

Numer

Dział

Artykuły