Jesus and the Feminine Genius. The Anthropological Relevance of the Encounters of Jesus with Women in the Fourth Gospel

Autor

  • Marc Timmermans Institut d’Études Théologiques, Faculty SJ Brussels

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3270

Słowa kluczowe:

kobiecy geniusz, kobieta, mężczyzna, Ewangelia św. Jana, Jan Paweł II

Abstrakt

Papież Jan Paweł II w swym liście apostolskim z 1988 roku Mulieris Dignitatem wprowadził określenie „kobiecego geniuszu”. Jeżeli cecha ta wspólna jest wszystkim kobietom na przestrzeni całej historii ludzkości, to z całą pewnością istnieją jej ślady na kartach Ewangelii. W przypadku Ewangelii św. Jana jest tak w istocie, czego potwierdzenie opisuje niniejszy artykuł.
Rzeczywiście przyglądając się bliżej różnym spotkaniom pomiędzy Jezusem a kobietami, zaobserwować możemy, iż miały one specyficzny wpływ na Jego działania, a co za tym idzie uczestniczyły w szczególny dla siebie sposób w misji Jezusa.
Pomocą do wyjaśnienia sposobu, w jaki kobiety te uczestniczyły w misji Jezusa, niech będą dwie kluczowe koncepcje. Pierwsza z nich, to płodność wiary. Ci, którzy uwierzyli, narodzili się z samego Boga (1, 13), przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przykładem tego może być Samarytanka (4, 4–42). Jej życie zmienia się, gdy stopniowo dochodzi do wiary w Chrystusa: „czyż On nie jest Mesjaszem?” (4, 29).
Drugą kluczową koncepcją jest proroctwo najwyższego kapłana Kajfasza „Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, „by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (11, 51–52). Tutaj podobnie, Samarytanka może nam posłużyć za przykład. Samarytanka wraca do swojego miasta i przyprowadza jego mieszkańców do wiary w Jezusa (4, 39; „wielu Samarytan z tego miasta zaczęło w Niego wierzyć”). Stanowią oni pierwsze owoce eschatologicznego żniwa: zgromadzenie tych, którzy wierzą w Jezusa.
Obie te koncepcje rzucają światło na szczególną misję kobiet w czwartej Ewangelii. Począwszy od Matki Boskiej na weselu w Kanie Galilejskiej czy u stóp krzyża aż do Marii Magdaleny przy grobie, od Samarytanki aż do jawnogrzesznicy czy sióstr Marty i Marii, kobiety, te miały wpływ na Jezusa w Jego misji wzbudzania wiary i gromadzenia rozproszonych dzieci Bożych.

Biogram autora

  • Marc Timmermans - Institut d’Études Théologiques, Faculty SJ Brussels
    Dr. Marc Timmermans (The Netherlands *1964), member of the Emmanuel Community and priest of the diocese of ‹s-Hertogenbosch, The Netherlands, teaches Moral Theology and Anthropology at the Jesuit theological faculty of Brussels (IET) and at the diocesan seminary of ‹s-Hertogenbosch. E-mail: m.timmermans@kpnmail.nl.

Bibliografia

Gerl-Falkovitz H. B., Frau-Männin-Menschin. Zwischen Feminismus und Gender, Kevelaer 2009.

Gourgues M., Marie, la “femme” et la “mère” en Jean, “Nouvelle Revue Théologique” 108 (1986), p. 174–191.

Hennaux J.-M., Le sacerdoce. Humain et divin, masculin et féminin, Paris 2018 (Cahiers de la NRT).

John Paul II, Apostolic Letter Mulieris Dignitatem (15.8.1988).

Kubacki M.-L., Il lavoro (quasi) gratuito delle suore, “L’Osservatore Romano” (1.3.2018) http://www.osservatoreromano.va/it/news/il-lavoro-quasi-gratuito-delle-suore (1.3.2018.).

Lefebvre P., de Montalambert V., Un homme, une femme et Dieu, Paris 2007.

Leon-Dufour X., Lecture de l’évangile selon Jean, vol. 1, Paris 1988.

Marzotto D., Pietro e Maddalena. Il Vangelo corre a due voci, Milano 2010.

Monnier P., Jésus ressuscité, le prophète plus grand que Moïse. Lecture de Jn 21, 1–14, “Nouvelle Revue Théologique” 139 (2017), p. 3–14.

Quéré F., Les femmes de l’évangile, Paris 1982.

Simoens Y., Selon Jean. 2. Une interprétation, Bruxelles 1997.

Stein E., Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, Freiburg–Basel–Wien 20022 (Edith Stein Gesamtausgabe, 13).

Opublikowane

2019-03-31

Podobne artykuły

1-10 z 251

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.