Zadania kobiety w rodzinie chrześcijańskiej według św. Jana Chryzostoma

Autor

  • Marcin Dera Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2292

Słowa kluczowe:

Jan Chryzostom, kobieta, żona, rodzina

Abstrakt

Artykuł przedstawia stanowisko jednego z najwybitniejszych homiletów starożytności chrześcijańskiej w temacie roli kobiety w małżeństwie i rodzinie. W opracowaniu ukazano poglądy Chryzostoma, które wyróżniały go na tle innych ojców Kościoła. W pierwszej części przedstawiono kontekst kulturowy nauczania biskupa Konstantynopola. Ukazano postrzeganie roli kobiety w kulturze antycznej grecko­‑rzymskiej, w judaizmie oraz w nauczaniu św. Pawła z Tarsu. W drugiej części artykułu przedstawiono poglądy Chryzostoma na temat kobiety jako żony i matki. W trzeciej części opracowania ukazano relacje między kobietą i mężczyzną. Celem artykułu było ukazanie wyjątkowości nauczania św. Jana Chryzostoma na temat roli kobiety w rodzinie chrześcijańskiej. Ta wyjątkowość przejawiała się w docenianiu wartości żony i matki jako współodpowiedzialnej za wychowanie dzieci i mającej swój aktywny udział w kształtowaniu chrześcijańskiego charakteru rodziny.

Biogram autora

  • Marcin Dera - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. mgr lic. Marcin Dera – urodzony w 1978 roku w Lublinie. Od 2003 roku prezbiter archidiecezji gdańskiej. W 2003 roku ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii. W 2009 roku ukończył studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko­‑Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując tytuł licencjata teologii.

Bibliografia

Bober A., Rodzina kościołem domowym według św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 5 (1985) z. 8–9, s. 193–199.

Eckmann A., Starożytna rodzina grecka i rzymska, „Vox Patrum” 5 (1985) z. 8–9, s. 29–49.

Historia wychowania, t. 1, red. Ł. Kurdybach, Warszawa 1965.

Jan Chryzostom, Dialogi o kapłaństwie, przekł. W. Kania, Kraków 1992.

Jan Chryzostom, Homilia 20 na List do Efezjan, w: Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, przekł. W. Kania, Kraków 2002, s. 47–69.

Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza – cz. 1 Homilie 1–40, Kraków 2002.

Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju, Kraków 2008.

Jundziłł J., Praktyka i teoria wychowania w rodzinie w pismach Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza, „Vox Patrum” 5 (1985), z. 8–9, s. 51–62.

Jurewicz O., Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1968.

Jurkiewicz J., „Mater Familias” w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29 (2009) t. 53–54, s. 223–231.

Kałabun A., Turia rzymskim symbolem miłości i wierności małżeńskiej, „Vox Patrum” 5 (1985), z. 8–9, s. 75–80.

Kania W., Pierwsza rodzinna katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 5 (1985), z. 8–9, s. 215–222.

Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, przekł. K. Bardski, Warszawa 2001.

Krykowski J., Nauka o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu, w: Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, Kraków 2002, s. 17–40.

Kudasiewicz J., Mężowie miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół (Ef 5, 21–33), „Vox Patrum” 5 (1985), z. 8–9, s. 81–88.

Kułaczkowski J., Biblijne zasady wychowania rodzinnego w świetle Mądrości Syracha, Rzeszów 1998.

Pałubicki W., Iluk J., Małżeństwo i rodzina w dawnym judaizmie i starożytnym chrześcijaństwie, Gdańsk 1995.

Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii: na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008.

Sztafrowski E., Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1985.

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, cz. 2, Warszawa 1985.

Wójtowicz H., Zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu św. Jan Chryzostoma, „Vox Patrum” 5 (1985), z. 8–9, s. 201–214.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-07

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 122

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.