Działanie Ducha Świętego w życiu chrześcijanina na podstawie wybranych homilii św. Jana Chryzostoma

Autor

  • Marcin Dera Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3384

Słowa kluczowe:

św. Jan Chryzostom, Złotousty, homilia, Duch Święty

Abstrakt

Święty Jan Chryzostom, który urodził się ok. 349 roku po Chrystusie, był jednym z najwybitniejszych kaznodziejów w historii Kościoła. W swoich homiliach koncentrował się na formacji moralnej chrześcijan. Uczynił to kosztem przepowiadania stricte doktrynalnego. Do dzisiaj zachowały się rozprawy Złotoustego z ówczesnymi herezjami, które podważały boskość Ducha Świętego oraz wystąpienia związane z uroczystością Pięćdziesiątnicy i Epifanii. Do jego wypowiedzi na temat Ducha Świętego należy zaliczyć także niektóre homilie katechetyczne oraz mowy przeciw Żydom, judaizantom i Hellenom. Dynamiczna retoryka oraz bezkompromisowość św. Jana Chryzostoma może być dla współczesnego homilety inspiracją w przygotowywaniu przepowiadania o Duchu Świętym.

Biogram autora

  • Marcin Dera - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. Marcin Dera – mgr. lic.; urodzony w 1978 roku w Lublinie. Od 2003 roku prezbiter archidiecezji gdańskiej. W 2003 roku ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii. W 2009 roku ukończył studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując tytuł licencjata ­teologii. E-mail: dera.marcin@gmail.com.

Bibliografia

Chryzostom J., Mowy przeciw judaizantom i Żydom. Przeciwko Żydom i Hellenom, Kraków 2007.

Chryzostom J., Komentarz do Listu do Galatów, Kraków 2008.

Chryzostom J., Katechezy chrzcielne, Lublin 1993.

Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom, Bydgoszcz 2001.

Migne J. P., Patrologia Graeca, vol. 48, Paryż 1862, col. 735–748.

Migne J. P., Patrologia Greaca, vol. 49, Paryż 1862, col. 352–362.

Migne J. P., Patrologia Greaca, vol. 49, Paryż 1862, col. 363–372.

Migne J.P., Patrologia Greaca, vol. 50, Paryż 1862, col. 453– 464.

Starowiejski M., Antiocheńskie katechezy chrzcielne w IV wieku, w: J. Chryzostom, Katechezy chrzcielne, Lublin 1993, s. 5–11.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 225

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.