Studia Socialia Cracoviensia

„Studia Socialia Cracoviensia” wydawane są w trybie półrocznym przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Czasopismo prezentuje i promuje badania naukowe współczesnej myśli społecznej z obszaru problematyki rodziny, społeczeństwa, mediów, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kultury i edukacji medialnej, wychowania i edukacji prorodzinnej, moralności i etyki społecznej, polityki społecznej i rodzinnej, problematyki transformacji społeczno-kulturowych i rozwoju cywilizacyjnego, oraz recepcji społecznego nauczania Jana Pawła II.


Tom 12, Nr 1 (2020): Szacunek


Okładka