Zaufanie – bezpieczeństwo – rozwój. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla wszystkich

Marta Bolińska, Katarzyna Komorowska

Abstrakt


Zaufanie – bezpieczeństwo – rozwój. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne dla wszystkich. Ruch stanowi naturalny środek komunikacji, a ludzie często porozumiewają się za jego pośrednictwem. Z obserwacji i doświadczeń Rudolfa Labana wywodzi się współczesna teoria wychowania fizycznego oraz ruch rozwijający Weroniki Sherborne. Metoda Ruchu Rozwijającego zaliczana jest do niewerbalnych treningów interpersonalnych; korzysta z dotyku, ruchu i wzajemnych relacji fizycznych, emocjonalnych, społecznych; odwołuje się do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka. Ruch uświadamia znaczenie narządu równowagi, kontakt fizyczny stanowi źródło wrażeń dotykowych. Jego zwolenniczką i propagatorką jest prof. Marta Bogdanowicz (ur. 1973), która kształci rzesze osób zainteresowanych oraz zachęca do wdrażania metod polisensorycznych w pracy terapeutycznej. Marta Bogdanowicz to psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii  Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca European Dyslexia Association (Europejskiego Towarzystwa Dysleksji), członek międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest autorką ponad 300 publikacji, w tym 40 książek i publikacji zwartych, m.in.: Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk 2008, Metoda Dobrego Startu, Warszawa 2005, Ryzyko dysleksji, Gdańsk 2005, W co się bawić z dziećmi?, Gdańsk 2004, Przytulanki, Gdańsk 2003.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo; rozwój; zaufanie; Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogdanowicz M., Metoda Weroniki Sherborne w Polsce, „Schoolasticus” (1992) nr 2, s. 39–41.

Bogdanowicz M., Skale obserwacji zachowania dzieci i rodziców, Gdańsk 2006.

Bogdanowicz M., Kasica A., Ruch Rozwijający dla wszystkich, Gdańsk 2016.

Bogdanowicz M., Kisiel, B., Przasnyska M., Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, wyd. 2, Warszawa 1994.

Bogdanowicz M., Okrzesik D., Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, wyd. 7, Gdańsk 2014.

Przasnyska M., Nauczanie kultury fizycznej w szkole życia według „programu ruchu” Weroniki Sherborne, „Szkoła Specjalna” (1989) nr 2, s. 130–136.

Sherborne W., Ruch Rozwijający dla dzieci, przeł. M. Bogdanowicz, Warszawa 1999.
Copyright (c) 2018 Marta Bolińska, Katarzyna Komorowska