Większość źródłem prawdy o dobru?

Piotr Andryszczak

Abstrakt


W naszych czasach polityka, dążąc do zbudowania państwa prawa, sięga często do opinii dominujących wśród większości obywateli. Źródłem prawa jest wtedy wola większości. Takie stanowisko, choć atrakcyjne, zawiera poważny błąd. W artykule został on krytycznie zanalizowany, a następnie zaproponowano rozwiązanie nieuwikłane w grę między większością a mniejszością.


Słowa kluczowe


demokracja; prawda; dobro; większość; wolność; natura ludzka; republikanizm; cnota; sprawiedliwość; państwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. D. Gromska, L. Regner, W. Wróblewski, Warszawa 2000.

Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, tłum. K. Leśniak, W. Olszewski i in., Warszawa 2001.

Augustyn św., Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, Kęty 1998.

Cyceron, O państwie. O prawach, tłum. I. Żółtowska, Kęty 1999.

Jefferson T., Notes on the State of Virginia, w: The Writings of Thomas Jefferson, eds. A. A. Lipscomb, A. E. Bergh, Washington, DC 1905.

Mill J. S., O wolności, tłum. A. Kurlandzka, w: J. S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2005, s. 89–227.

Nemo P., A History of Political Ideas. From Antiquity to the Middle Ages, transl. K. Casler, Pittsburgh 2013.

Possenti V., Le società liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della società, Genova 1991.

Radford R. T., Cicero. A Study in the Origins of Republican Philosophy, Amsterdam–New York 2002.

Ratzinger J. kard., Prawda, wartości, władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999.

Rorty R., Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, w: R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, tłum. J. Margański, t. 1, Warszawa 1999, s. 261–291.

Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 2009.

Tocqueville A. de, O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka, M. Król, t. 1, Kraków 1996.
Copyright (c) 2019 Piotr Andryszczak