Program formacji ewangelizatorów w Szkole Ewangelizacji Świętego Andrzeja

Izabela Szwed

Abstrakt


Nowa ewangelizacja jest narzędziem potrzebnym do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa, tej samej, lecz nowej w zapale, metodzie oraz środkach. Idee Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, które zostały ukazane, są praktyczną odpowiedzią na to wezwanie. Na treść artykułu składa się szczegółowa analiza całej wizji, metodologii oraz strategii Programu pastoralnego Szkoły Ewangelizacji. Uwzględniono jego rolę i troskę o podejmowanie wyzwań nowej ewangelizacji. Ukazano syntezę myśli metod, a także dokładny opis programu formacji. Nie bez podstaw wydaje się być nadzieja, że podjęte badania przyczynią się do pogłębienia dotychczasowej wiedzy, co mogłoby przyczynić się do wykorzystania powyżej przedstawionego programu do formacji nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji.


Słowa kluczowe


ewangelizacja; ewangelizatorzy; program formacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie Synodu Biskupów, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012) nr 11 (347), s. 17.

Biela B., Szkoły nowej ewangelizacji w Polsce – zasady i sposoby działania, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011,

s. 453.

Dziewiecki M., Komunikacja pastoralna, Kraków 2005.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Ewangelii gaudium, Watykan 2013.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986, s. 105–170.

Lewek A., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. 1, Katowice 1995.

Lewek A., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. 2, Katowice 1995.

Mleczko W., Nauka i świętość. Formacja kapłańska w myśli i działalności Zmartwychwstańców, Kraków 2014.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Tysiąclecia), red. A. Jankowski, L. Stachowiak, T. Hergesel, K. Romaniuk, Poznań 20035.

Prado Flores J. H., Formacja uczniów, Łódź 1992.

Prado Flores J. H., Jan, formacja uczniów, Stryszawa 2011.

Prado Flores J. H., Logistyka międzynarodowa, Stryszawa 2014.

Prado Flores J. H., Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, Poznań 2013.

Prado Flores J. H., Projekt pastoralny Szkoły Świętego Andrzeja, Stryszawa 2008.

Prado Flores J. H., Sekret Pawła: zawodnik Jezusa Chrystusa, Łódź 1996.

Spyra P., Formacja ewangelizatorów Międzynarodowej Szkole Ewangelizacji św. Andrzeja, Lublin 2016.

Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta, Watykan 2011, nr 22, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html.

Szlachetka W., Fenomen szkół nowej ewangelizacji, Kraków 2011.

Widenka M., Fenomen katolickich kerygmatycznych szkół nowej ewangelizacji, „Studia Pastoralne” 6 (2010), s. 257–287.

http://evangelizacion.net/wp/curriculum-vitae/ (18.04.2018).

http://www.galilea.pl/sne/opis-kursow (16.05.2018).
Copyright (c) 2020 Izabela Szwed