Działalność duszpasterska prymasa Stanisława Karnkowskiego

Andrzej Bruździński

Abstrakt


W XVI stuleciu Kościół stanął wobec problemu wyzwania rzuconego
mu przez Marcina Lutra i jego zwolenników. Na głęboki i wielowarstwowy kryzys w Kościele u progów czasów nowożytnych, kiedy nastąpiło także zubożenie duszpasterskiego oddziaływania, będącego źródłem reformacji, Kościół odpowiedział odnową podjętą na Soborze Trydenckim.  Również Kościół w Polsce dotknięty nauką reformatorów musiał poważnie przyjrzeć się swojemu obliczu i podjąć dzieło wewnętrznego odrodzenia w duchu odnowy soborowej. Warto więc prześledzić drogi, którymi „szło nowe” w naszej ojczyźnie w dwóch ostatnich dziesięcioleciach XVI wieku, w czasie których stał na czele polskiego episkopatu prymas Stanisław Karnowski (1581-1603).


Słowa kluczowe


działalność duszpasterska; Stanisław Karnkowski

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Andrzej Bruździński