Archidiecezja lwowska porządku łacińskiego w świetle schematyzmu archidiecezjalnego z 1939 r.

Bolesław Kumor

Abstrakt


Miasto Lwów było jedyną w Europie rezydencją trzech metropolitów
katolickich. Metropolia łacińska wspominana jest już w 1367 r. Artykuł w sposób syntetyczny omawia jej dzieje.


Słowa kluczowe


archidiecezja lwowska; obrządek łaciński

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Bolesław Kumor