Miechowici na ziemi przemyskiej za panowania Władysława II Jagiełły

Tadeusz Trajdos

Abstrakt


Artykuł omawia rolę zakonu bożogrobców z Miechowa (Miechowitów) na ziemi przemyskiej za panowania Władysława II Jagiełły.

Słowa kluczowe


miechowici; ziemia przemyska; Władysław II Jagiełło

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Tadeusz Trajdos