Activity of Father Władysław Chotkowski (1843–1926) in the Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Arts and Sciences

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/fhc.29202

Słowa kluczowe:

Akademia Umiejętności, członek korespondent, historia Kościoła, ksiądz, Władysław Chotkowski

Abstrakt

Władysław Chotkowski (1843–1926), duchowny katolicki, działacz patriotyczny, wykładał historię Kościoła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Znakomity kaznodzieja poruszający z ambony zagadnienia narodowe i społeczne, wygłaszał mowy żałobne na pogrzebach wybitnych Polaków i znakomitości krakowskich. Artykuł przedstawia związki Władysława Chotkowskiego z Akademią Umiejętności. W 1883 roku został wybrany członkiem Komisji Historycznej, w 1901 roku powołany na członka Komisji Historii Literatury Polskiej. Od 1907 roku członek korespondent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności. Badacz historii Kościoła w Galicji biorący udział w posiedzeniach Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii, podczas których referował wyniki swoich badań i prac naukowych, a Akademia Umiejętności ogłaszała drukiem jego rozprawy i monografie. Tekst, oparty na materiałach archiwalnych z zasobu Archiwum Nauki PAN i PAU, wypełnia lukę poznawczą w badaniach nad działalnością naukową prałata Władysława Chotkowskiego w Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności.

Bibliografia

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, call signs: PAU I–3; PAU I–15k; PAU I–193; PAU W I–193; PAU W II–3; PAU W II–4; PAU W II–5; PAU W II–8; PAU W II–20.

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, call signs: PAU KSG 605/1901; 29/1905; 131/1905; 535/1908; 556/1908; 655/1908; 667/1908; 290/1909; 388/1910; 414/1910; PAU KSG 190/1914; PAU KSG 161/1916; PAU KSG 274/1919.

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, call sign: Rkps 2405

Bieńkowski W., Adolf Pleszczyński (1841–1925), in: Polski słownik biograficzny, vol. 26/1, issue 108, Wrocław 1981, pp. 722–723.

Chotkowski W., Dzieje klasztorow i monasterow galicyjskich (1780–1848), “Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności” 31 (1926) no. 8, pp. 9–17.

Chotkowski W., Dzieje klasztorow i monasterow galicyjskich od 1780–1848 r. Praca oparta na aktach archiwow państwowych wiedeńskich (L’histoire des couvents et des monasteres grecs–unis en Galicie entre 1780 et 1848. Une etude d’apres des recherches aux Archives de l’Etat a Vienne), “Bulletin International de l’Académie des Sciences de Cracovie” (1926) no. 1–10 (Janvier–Décembre), pp. 10–27.

Chotkowski W., Dzieje klasztorow i monasterow galicyjskich w czasach rozbiorowych. Część I. Zakony doszczętnie zniesione, “Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” 21 (1916) no. 6, pp. 26–40.

Chotkowski W., Historia polityczna dawnych klasztorów panieńskich w Galicji (1773–1848), “Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” 10 (1905) no. 2, pp. 12–17.

Chotkowski W., Historia polityczna Kościoła w Galicji za rządów Maryi Teresy, “Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” 14 (1909) no. 1, pp. 8–13.

Chotkowski W., Ks. Prymasa M. J. Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie. Przyczynek do dziejów Uniwersytetu, “Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” 22 (1917) no. 10, pp. 7–15.

Chotkowski W., Księcia Prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie. Przyczynek do dziejów Uniwersytetu, “Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny” 36 (1918), pp. 87–231.

Chotkowski W., Powrót i zniesienie jezuitów w Galicji (1820–1848), “Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” 7 (1902) no. 5, pp. 9–10.

Chotkowski W., Redukcje monasterów bazyliańskich w Galicji, “Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności” 25 (1920) no. 3, pp. 9–15.

Chotkowski W., Redukcje monasterów bazyliańskich w Galicji, Kraków 1922 (Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, 38).

Chotkowski W., Ze studiów w archiwum ministerstwa wyznań i oświaty w Wiedniu do historii klasztorów w Galicji, “Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” 4 (1899) no. 9, pp. 6–9.

Dużyk J., Z dziejów nagrody im. Probusa Barczewskiego, “Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 18 (1972), pp. 149–197.

Glemma T., Władysław Longin Chotkowski (1843–1926), in: Polski słownik biograficzny, vol. 3, Kraków 1937, pp. 430–432.

Grześkowiak J., Lutyński K., Władysław Chotkowski, in: Encyklopedia katolicka, vol. 3, ed. by R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1985, pp. 262–263.

Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 2299–2630, ed. by Z. Jabłoński, A. Preissner, B. Schnaydrowa, Wrocław 1967.

Łoś J., Śp. ks. dr prof. Władysław Chotkowski, “Dzwon Niedzielny” (1926) no. 30, p.

Mikucki S., Probus Piotr Włodzimierz Barczewski (1833–1884), in: Polski słownik biograficzny, vol. 1, Kraków 1935, p. 301.

Perkowska U., Ksiądz profesor Władysław Chotkowski (1843–1926) historyk Kościoła, działacz społeczny i kaznodzieja, Lwów–Kraków 2016.

Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872–2000, ed. by R. Majkowska, Kraków 2006.

Skład Akademii Umiejętności w Krakowie (w lipcu 1901 r.), “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1900/01, pp. 3–43.

Skład Akademii Umiejętności w Krakowie (w lipcu 1908 r.), “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1907/08, pp. 3–54.

Skład Akademii Umiejętności w Krakowie (w styczniu 1884 r.), “Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie” 1883, pp. 26–51.

Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji śp. Probusa Barczewskiego, “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1909/10, pp. 152–161.

Sprawozdanie i wnioski w przedmiocie nagród fundacji śp. Barczewskiego, “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1905/06, pp. 129–137.

Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności Akademii od kwietnia 1904 do kwietnia 1905, “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1904/05, pp. 70–126.

Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności Akademii od kwietnia 1902 do kwietnia 1903 r., “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1902/03, pp. 77–131.

Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności Akademii od kwietnia 1907 do kwietnia 1908, “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1907/08, pp. 64–122.

Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności Akademii od kwietnia 1916 do kwietnia 1917 r., “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1916/17, pp. 9–54.

Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności Akademii od kwietnia 1903 r. do kwietnia 1904, “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1903/04, pp. 66–120.

Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności Akademii od maja 1899 r. do maja 1900 r., “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1899/1900, pp. 60–93.

Tarnowski S., Kronika literacka, “Przegląd Polski” 175 (1910), pp. 369–376.

Uruszczak W., Bolesław Ulanowski (1860–1919), in: Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, ed. by J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000, pp. 195–201.

Wielewicki J., Dziennik spraw domu zakonnego oo. jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1579 do r. 1599 (włącznie), vol. 1, Kraków 1881.

Wielewicki J., Dziennik spraw domu zakonnego oo. jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1600 do r. 1608 (włącznie), vol. 2, Kraków 1886.

Wielewicki J., Dziennik spraw domu zakonnego oo. jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1609 do r. 1619 (włącznie), vol. 3, Kraków 1889.

Wielewicki J., Dziennik spraw domu zakonnego oo. jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1620 do r. 1629 (włącznie), vol. 4, Kraków 1899.

Wielewicki J., Dziennik spraw domu zakonnego oo. jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630–1639, vol. 5, published by Ludwik Grzebień, Kraków 1999.

Wołczański Józef, Szczepan Szydelski (1872–1967), in: Polski słownik biograficzny, vol. 49/1, issue 200, Warszawa 2013, pp. 536–541.

Zapisy i dary, “Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie” 1884, pp. 10–19.

Opublikowane

2023-12-30

Numer

Dział

Commentationes et dissertationes

Podobne artykuły

1-10 z 144

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.