Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. ks. dr hab. prof. UPJPII Grzegorz Hołub, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska

Sekretarz

  1. dr Amadeusz Pala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska

Członek redakcji

  1. prof. dr Holger Zaborowski, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna w Vallendarze, Katedra Historii Filozofii i Etyki Filozoficznej, Niemcy, Niemcy
  2. dr James Beauregard, Uniwersytet Rivier, Wydział Edukacji, USA., Stany Zjednoczone Ameryki Północnej