Liturgiczna poetyka Triduum Paschalnego

Timothy P. O’Malley

Abstrakt


Czy bez dostępu do publicznych celebracji Triduum Sacrum, odwołanych z powodu pandemii roku 2020, jest możliwe duchowe uczestniczenie w tych liturgiach? Esej wykazuje, że kluczowym sposobem udziału w liturgiach, pomimo nieobecności na celebracji, jest medytacja nad poetyckimi tekstami liturgii. Poezja liturgiczna daje możliwość wejścia w historię zbawienia za pośrednictwem słowa śpiewanego. Niniejszy tekst skupia się na trzech poematach liturgicznych Triduum: Ubi caritas z Wielkiego Czwartku, Pange lingua z Wielkiego Piątku oraz Exsultetu z Wigilii Paschalnej. W każdym z tych utworów słowa prowadzą chrześcijanin ku obecności misterium paschalnego Chrystusa, przygotowując ich do radości z duchowych owoców Triduum.

Słowa kluczowe


Triduum; Covid-19; Ubi caritas; Pange lingua; Exsultet; Wielkanoc

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dante Alighieri, Boska komedia, cz. 3: Raj, przeł. A. Świderska, Kęty 2001.

Guardini R., Znaki święte, przeł. J. Birkenmajer, Wrocław 1982.

Lacoste J.-Y., Expérience et Absolu, Paris 1994.

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2013.

Muza chrześcijańska, t. 2: Poezja starożytna i średniowieczna, wstęp, red. i oprac. M. Starowieyski, przekł. Z. Abramowiczówna i in., Kraków 1992.

Nowak S. OP, Ubi caritas et amor, https://www.liturgia.pl/ubi-caritas-et-amor/ (6.04.2020).

Papież Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (6.04.2020).

Rahner K., Priest and Poet, w: K. Rahner, Theological Investigations, vol. 3, New York 1982.

Św. Bonawentura, The Tree of Life, w: Bonaventure, trans. E. Cousins, New York 1978.
Copyright (c) 2020 Timothy P. O’Malley