Tom 13 (2014)

Spis treści

Od redakcji

Od Redakcji PDF
  3-4

Artykuły

Aria Heisenberga (I). O negatywnych skutkach akcentowania zasady nieoznaczoności w wykładzie teorii atomu PDF
Adam Szymański 6-35
Religia w perspektywie ewolucjonistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji socjalizacyjnej PDF
Kinga Kowalczyk-Purol 36-55
Kryzys podstaw matematyki przełomu XIX i XX wieku PDF
Marlena Fila 56-78
Jerrolda Levinsona ontologia dzieł muzycznych a zagadnienie indywidualnej esencji dzieła muzycznego PDF
Michał Nakoneczny 79-103
Extrapolative Inference and Analogical Reasoning in the Empirical Sciences PDF (English)
Marek Jakubiec 104-114
Zjawisko śmierci – zmora medycyny PDF
Amadeusz Pala 115-139
Terapia a filozofia. O kilku filozoficznych aspektach nauk o zdrowiu PDF
Angelika Nowak, Marek Jakubiec 140-152
O związkach matematyki z filozofią na przykładzie projektu Archipelag Matematyki PDF
Paweł Stacewicz 153-175

Recenzje

Neuronaukowe badania sióstr zakonnych i krytyka materializmu PDF
Amadeusz Pala 177-183
Matrix i Kartezjusz PDF
Piotr Gumułka 184-189
Czy wszechświat ma początek? PDF
Piotr Karp 190-195