Fundamentalne zasady inspirujące aktualny Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Autor

  • Jan Dyduch Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.1820

Słowa kluczowe:

statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autonomia, Sapientia christiana, prawo wewnętrzne, relacje państwo – Kościół

Abstrakt

Rozwój Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wymaga zmian w akcie prawnym, który dotyczy tego kościelnego uniwersytetu. Stolica Apostolska zaaprobowała nowy statut tej uczelni w 2015 roku. Nowe prawo oparto na konstytucji apostolskiej Sapientia christiana. Kładzie ono nacisk na kościelny i ewangelizacyjny charakter uczelni. Nowy statut podkreśla także autonomię uniwersytetu względem państwa polskiego, a jednocześnie deklaruje otwartość uczelni na wielowymiarową współpracę z państwem.

Bibliografia

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Sapientia christiana, 15.04.1979, AAS 71 (1979), s. 469–499.

Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską, 28.07.1993, Dz.U. z 1998 Nr 51, poz. 318.

Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 8.06.2015, Kraków 2015 (broszura).

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2009 Nr 219, poz. 1710.

Literatura

Dyduch J., Charakterystyka statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, „Analecta Cracoviensia” 44 (2012), s. 275–286.

Grocholewski Z., Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2013.

Jaworski M., Wykład w czasie pierwszej inauguracji roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 16.10.2009, [w:] Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010, red. R. Bogacz, Kraków 2009, s. 11–16.

Kubiś A., Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie 1954–1981, [w:] Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce, red. J. Majka, Kraków 2002, s. 10–164.

Pobrania

Opublikowane

2016-11-30

Numer

Dział

Artykuły