Od „Arabskiej Wiosny” do „koptyjskiej zimy”: chrześcijański głos z Egiptu

Marta Woźniak

Abstrakt


Stanowiący około 10-procentową mniejszość w ponad 80-milionowym Egipcie, ortodoksyjni Koptowie są najliczniejszą chrześcijańską wspólnotą w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Ich relacje z muzułmańską większością nigdy nie były pozbawione napięć, jednak rewolucja, która 11 lutego 2011 roku przyniosła kres 30-letnich rządów Husniego Mubaraka, na krótko zbliżyła wyznawców dwóch wielkich religii do siebie. Wraz z dojściem do władzy fundamentalistów muzułmańskich w 2012 roku sytuacja Koptów wyraźnie się pogorszyła: masakra w Maspiro, podpalenia kościołów m.in. w Sul oraz Idfu, ataki na siostry zakonne, salaficka propaganda antychrześcijańska, wreszcie kontrowersje wokół rekonwersji z islamu na chrześcijaństwo są na to dowodem. Śmierć patriarchy Szinudy III i konieczność wyboru nowego przywódcy duchowego czyni położenie Koptów jeszcze trudniejszym.


Słowa kluczowe


Egipt; chrześcijanie; Koptowie; „Arabska Wiosna”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abou el Magd N., Egypt Debates True Meaning of Faith, „The National” 26 July 2009, http://www.thenational.ae/news/world/africa/egypt-debates-true-meaning-of-faith.

Ahmad R. S., Al-Watha’iq al-Kamila Li Fatawa al-Salafyieen Didd Aqbat Misr. The Complete Documents of the Salafists’ Fatwas against the Copts of Egypt, „Rose al-Yusuf” 22 January 2011.

al-Athary A., Al-Ihtifal Bi Ra’s al-Sana wa Mushabahat Ashab al-Jaheem, „Tawheed Magazine” Issue 23/8, s. 20.

Atiya S. A., Historia Kościołów Wschodnich, Warszawa 1978.

Bieliński P., Katolicy wobec arabskiej „wiosny ludów”, http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x39142/katolicy-wobec-arabskiej-wiosny-ludow/?print=1.

Carr S., A Firsthand Account: Marching from Shubra to Deaths at Maspero, „Egypt Independent” 10 October 2011, http://www.egyptindependent.com/news/firsthand-account-marching-shubra-deaths-maspero.

Chęć M., Pusty tron – Szenuda III i jego pontyfikat, Mojeopinie.pl, http://www.mojeopinie.pl/pusty_tron_szenuda_iii_i_jego_pontyfikat,3,1333487800.

Clark M., Ghaly N., The Disappearance, Forced Conversions, and Forced Marriages of Coptic Christian Women in Egypt, „Christian Solidarity International”, Coptic Foundation for Human Rights, November 2009, http://www.csi-int.org/pdfs/csi_coptic_report.pdf.

Crabtree S., Pelham B., What Alabamians and Iranians Have in Common, 9 February 2009, http://www.gallup.com/poll/114211/Alabamians-Iranians-Common.aspx.

Dalrymple W., Arab Spring, Coptic Winter, „The Sydney Morning Herald” 14 October 2011, http://www.smh.com.au/opinion/copts-fear-arab-spring-is-a-christian-winter-20111011-1lj18.html.

Dudka A., Arabska Wiosna Ludów w Egipcie a sytuacja Koptów w świetle doniesień prasowych, „Studia Bliskowchodnie” 2011 nr 1 (5), s. 6.

Fahim K., Coptic Pope’s Death Adds to Fears in Egypt’s Time of Transition, „The New York Times” 20 March 2012, http://www.nytimes.com/2012/03/21/world/middleeast/coptic-pope-shenouda-iiis-death-adds-to-fears-in-egypt.html.

Fahim K., Coptic Pope Dies in Egypt Amid Church’s Struggles, „The New York Times” 17 March 2012, http://www.nytimes.com/2012/03/18/world/middleeast/coptic-pope-dies-in-egypt-amid-churchs-struggles.html.

Frister R., Smutny los chrześcijan w arabskiej rewolucji, „Polityka” 7 grudnia 2011.

Gaik M., Koptowie wycofali się z prac nad nową konstytucją Egiptu, „ISA News” 7 kwietnia 2012, http://isanews.pl/pl/depesze/polityka/169/Koptowie-wycofali-si%C4%99-z-prac-nad-now%C4%85-konstytucj%C4%85-Egiptu-konstytucja-ko%C5%9Bcio%C5%82y-i-religie-Egipt.htm.

Gordon J., So Much for the Arab Spring: Coptic Christians Flee Egypt, „Red County” 27 September 2011, http://www.redcounty.com/content/so-much-arab-spring-coptic-christians-flee-egypt.

Greenway H. D. S., Koptowie i Arabska Wiosna, „The International Herald Tribune”, tłum. dla „The New York Times” E. Karpińska-Morek, 24 listopada 2011, http://fakty.interia.pl/new-york-times/news/koptowie-i-arabska-wiosna,1725822,6806

Helmore K., Egyptian Copts See Bleak Future, „Arab Spring” 27 October 2011, Issue 37, http://iwpr.net/report-news/egyptian-copts-see-bleak-future.

Jeznach B., Koptowie bez papieża, „Nowy Ekran” 4 kwietnia 2012, http://jeznach.nowyekran.pl/post/58259,koptowie-bez-papieza.

King W., Egypt: Nuns Traumatized After School Attack, „Compass Direct”, 16 March 2012, http://www.eurasiareview.com/16032012-egypt-nuns-traumatized-after-school-attack/.

Kniaź M. K., Mniejszość koptyjska w muzułmańskim Egipcie, Arabicae.com, http://www.arabicae.com/?p=533.

Korczyński T. M., Chrześcijanie cierpią w Egipcie. Kiedy po wiośnie przychodzi zima, „Polonia Christiana” 3 kwietnia 2012, http://www.pch24.pl/kiedy-po-wiosnie-przychodzi-zima,1392,i.html.

Kostrzyński R., Egipscy chrześcijanie myślą o rozwodach, „Rzeczpospolita” 22 września 2011, http://www.rp.pl/artykul/720855.html

Leyne J., Egypt Coptic Pope Shenouda is Buried at Monastery, „BBC News. Middle East” 20 March 2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17437325.

Malik H. C., Intolerant Arab Spring, „In Newsweek Magazine” 16 October 2011, http://www.thedailybeast.com/newsweek/2011/10/16/violence-against-egypt-s-copts-in-an-intolerant-arab-spring.html.

Morqos S., The Coptic Question, „Al-Ahram” 31 December 2009 – 6 January 2010, Issue 979, http://weekly.ahram.org.eg/2010/979/sc101.htm.

Pazurek M., Groźny dar wolności, „Tygodnik Powszechny” 2011 nr 43 (3250).

Phares W., Arab Spring Falls on Egypt’s Coptic Christians, „Canada Free Press” 10 October 2011, http://www.canadafreepress.com/index.php/article/41133.

Smolińska I. E., Kościół koptyjski, „Wiedza i Życie” 2000 nr 11.

Werthmuller K. J., What Do the Copts Mean for the Arab Spring?, „The Huffington Post” 11 July 2011, http://www.huffingtonpost.com/kurt-j-werthmuller/coptic-christians-and-the-arab-spring_b_1080808.html.

Woźniak M., Egipt, [w:] R. Bania, M. Woźniak, K. Zdulski, Rewolucje w świecie arabskim – aspekty polityczne, społeczne i humanitarne. Raport dla Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia UDSC, Warszawa 2011.

Zarzycka D., Chrześcijanie i islamiści. O grząskim gruncie Koptów w Egipcie, „Bliski Wschód” 26 listopada 2011, http://bliskiwschod.pl/2011/12/chrzescijanie-i-islamisci-o-grzaskim-gruncie-koptow-w-egipcie/.

Zielińska-Schemaly M., Strach chrześcijan na Bliskim Wschodzie, Polityka.pl, 17 stycznia 2011, http://www.polityka.pl/swiat/obyczaje/1512248,1,strach-chrzescijan-na-bliskim-wschodzie.read.
Copyright (c) 2015 Marta Woźniak