Polonia Sacra

„Polonia Sacra” jest czasopismem naukowym publikowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zostało założone w 1918 roku, a jego wydawanie zostało wznowione w 1997 roku (od 2014 roku jako kwartalnik). Publikuje oryginalne artykuły, sprawozdania i recenzje z teologii. Skupia się na promocji polskiej myśli teologicznej, związkach teologii z kulturą i historią polską. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad Biblią, religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej oraz historii Kościoła. Polskie badania teologiczne przedstawiane są w kontekście dyskusji międzynarodowej. Jest też miejscem na przedstawienie rozwoju idei teologicznych w ciągu wieków, oryginalnych analiz wybitnych teologów i ich dorobku, spuścizny Jana Pawła II i innych świętych i teologów, tradycji katolickiej i współczesnych wyzwań duszpasterskich, a także komentarzy do aktualnych dokumentów Stolicy Apostolskiej. Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty zawierające oryginalne wyniki naukowe. Nabór tekstów jest ciągły. Tematy przewodnie zeszytów proponowane są nad podstawie nadesłanych tekstów.


Tom 26, Nr 1 (2022)


Okładka