Mariologia św. Cezarego z Arles

Autor

  • Marek Gilski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3784

Słowa kluczowe:

Mariologia patrystyczna, św. Cezary z Arles, symbole Maryi

Abstrakt

Artykuł prezentuje mariologię św. Cezarego z Arles. Składa się z dwóch części. Pierwsza ukazuje miejsce Maryi w egzegezie alegorycznej, a druga najważniejsze prawdy wiary odnośnie do Niej. Księżyc, ziemia i komnata małżeńska to najważniejsze dla biskupa Arles symbole Matki Pana, a Boże macierzyństwo, dziewictwo i świętość to głoszone przez niego fundamentalne prawdy wiary. Na taki kształt mariologii Cezarego miało wpływ przede wszystkim jego duszpasterskie ukierunkowanie. Dlatego też idee, które prezentuje, nie są nowatorskie. Powtarza to, co zaczerpnął od innych ojców Kościoła.

Biogram autora

  • Marek Gilski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. Marek Gilski (ORCID: 0000-0003-4588-2038) – dr hab. teologii, dr filologii klasycznej, kierownik Katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym UPJP2 w Krakowie. Adres do korespondencji: ul. Świętego Marka 10, 31-012 Kraków. E-mail: marek.gilski@upjp2.edu.pl.

Bibliografia

S. Caesarii episcopi Arelatensis Sermones, éd. Germain Morin, t. 1–2, Turnhout 1953 (CCL 103–104).

Reguła dla dziewic, tłum. M. Borkowska, w: Cezary z Arles, Pisma monastyczne, Tyniec 1994 (ŹrMon 2).

Cezary z Arles, Homilie do Księgi Rodzaju. Objaśnienie Apokalipsy św. Jana, przeł., wstępem opatrzył i oprac. A. Żurek, Kraków 2002 (BOK 17).

Św. Cezary z Arles, oprac. i wybór tekstów ks. A. Żurek, Kraków 2002.

Św. Cezary z Arles, Kazania do ludu (1–80), tłum. S. Ryznar (1–55), J. Pochwat (56–80), Kraków 2011 (ŹMT 57).

Cezary z Arles, Pisma dogmatyczne i egzegetyczne, przeł. A. Strzelecka, wstęp pt. Św. Cezary z Arles jako egzegeta i teolog oraz oprac. P. Wygralak, Poznań 2004 (POK 29).

Dybczyńska J., Egzegeza alegoryczna w kazaniach Cezarego z Arles jako narzędzie głoszenia słowa Bożego, „Teologia Patrystyczna” 6 (2009), s. 121–142.

Fernández D., „Maria Mediatrix” en la época patrística, „Marian Library Studies” 17 (1985), s. 207–217.

Gilski M., Mariologia kontekstualna św. Augustyna, Lublin 2006.

Kłosowski T., Nauczanie biskupa Cezarego z Arles na temat kultu świętych w kontekście ówczesnej religijności chrześcijańskiej, „Saeculum Christianum” 6 (1999) nr 2, s. 5–16.

Kochaniewicz B., Riferimenti mariani nei Sermoni di San Cesario di Arles, „Theotokos” 15 (2007), s. 189–198.

Pochwat J., Teksty maryjne św. Augustyna w „Homiliach na Ewangelię św. Jana”, w: Maryja Matka Ludu Bożego, red. J. Kręcidło, Kraków 2010, s. 74–103.

Wygralak P., Grzech pierworodny w kaznodziejskim nauczaniu św. Cezarego z Arles, w: Grzech pierworodny, Kraków 1999, s. 131–140 (ŹMT 12).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 143

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.