Wezwani. Muzycy kościelni w obliczu zmian kulturowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2001

Słowa kluczowe:

etos pracy, muzyk kościelny, model Biffiego, uczucie, estetyka, misterium

Abstrakt

Artykuł jest próbą zdiagnozowania wybranych kulturowych i społecznych zagrożeń oraz odniesienia ich do zawodowej codzienności muzyków kościelnych w oparciu o analizę zawarta w książce Macieja Zięby OP Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie. Kolejno, tekst wykorzystuje model trzech głównych komponentów muzyki sakralnej: uczucia, estetyki i misterium, sformułowanego przez teologa, członka Papieskiej Akademii Teologicznej, prof. Inosa Biffiego, aby w tym modelu poszukać odpowiedzi na interesujące nas pytanie – w jaki sposób chrześcijański muzyk może planować i realizować swoją zawodową przyszłość, czy i w jaki sposób może mierzyć się z narastającymi problemami.

Biogram autora

  • Marta Kierska-Witczak - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

    Marta Kierska-Witczak – A graduate of the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław (diploma with honours, 1990), and a professor of musical arts (2011). As the head of the Chair of Church Music, she supervises teaching activities in the field of church music, organises and manages national symposia and workshops on church and choral music. Since 2019, she has been the head of the Doctoral School at her home Academy. She has been a jury member of international and national music competitions, the director of the International Choir Conducting Competition “Towards Polyphony” (2008–2019), the coordinator of the Lower Silesian Festival of Science (2008–1013), an expert of the State Accreditation Committee, an author of articles on choral music, the editor of the “Psalate Synetos” publishing series (The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław), and a member of, among others, the Association of Polish Church Musicians and the Polish Section of the International Society for Studies of Gregorian Chant (AISCGre). She has lectured and cooperated with ensembles at many European universities (in Germany, Italy, Bulgaria, Spain, Croatia, Romania, Bosnia and Herzegovina, as well as in Belarus and Lithuania). She has also conducted various choirs in Wrocław, with whom she has won top awards at Polish and European festivals and competitions. In the years 1993–2015, she was the artistic director of the “Consonanza” Chamber Choir of the Wrocław University of Technology, with whom she gave several hundred concerts with varied repertoires – from medieval monody to contemporary vocal-and-instrumental forms, and also took part in numerous music competitions in Poland, winning major awards (including individual ones).

Bibliografia

Św. Augustyn, O porządku, II, 11, 13, tłum. W. Seńko, in: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, p. 215–216.

Św. Augustyn, Wyznania, XII, 29, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2002.

Biffi I., Teologiczne refleksje nad muzyką sakralną, “Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 21 (2001) nr 2, p. 29–38.

Biblia pierwszego Kościoła, tłum. R. Popowski SDB, Warszawa 2021.

Błogosławione marnowanie, o Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik, Kraków 2003.

Filaber A., Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997.

Filaber A., Drogi i bezdroża muzyki liturgicznej w Polsce w świetle nowej instrukcji Episkopatu Polski, “Musica Ecclesiastica” 14 (2019), p. 71–80.

Gaxotte P., Rewolucja francuska, tłum. J. Furuhielm, Gdańsk 2001.

John Paul II, Address to those attending the convention of the Presidents of the Episcopal Commissions for the Family and Life of Europe, 13.06.2003, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/2003/june/documents/hf_jp-ii_spe_20030613_pc-family.html (10.11.2021).

Kulikowski T., Wybrane współczesne techniki kompozytorskie – możliwość zastosowania w akompa-niamencie liturgicznym, in: Psalate synetos, 2: Twórca wobec wymogów współczesnej liturgii, red. M. Kierska-Witczak, Wrocław 2019.

List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów, “Zeszyty Niedzieli” (1999) nr 11, p. 33–34.

Maria Renata od Chrystusa CSIC, Liturgia a sztuka, Warszawa 2002.

Martin R., Kościół w kryzysie, introduction by R. Skrzypczak, Kraków 2021.

Ratzinger J., Muzyka a liturgia, “Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 21 (2001) nr 2, s. 39–53.

Second Vatican Council, Constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum concilium.

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 2, Warszawa 2014.

Zięba M. OP, Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie, Poznań 2015.

Opublikowane

2022-11-23

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 91

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.