Tom 12 (2013)

Spis treści

Od redakcji

O Lwowie, filozofii przyrody i filozofujących inżynierach – rozmowa z dr. hab. Pawłem Polakiem PDF
  5–20

Artykuły

Mileny Rudnickiej próba rekonstrukcji systemu estetyki Leona Battisty Albertiego PDF
Stepan Ivanyk 21–33
Problem osobliwości początkowej jako geneza poszukiwania kwantowych teorii powstania wszechświata PDF
Marek Jakubiec 34–48
Teologia wobec astronomii – ujęcie Bernharda Pünjera. Metodologiczne podstawy recepcji prac astronomicznych Johanna Zöllnera na gruncie teologii w kontekście kontrowersji pomiędzy nauką a religią w Niemczech w XIX wieku PDF
Piotr Cebula 49–65
Pasje intelektualne i ich selektywna funkcja w koncepcji poznania naukowego w Personal knowledge Michaela Polanyiego PDF
Olga Szkonter 66–82
A philosophical investigation in machine understanding. The case of implicit meaning PDF (English)
Maria Wilkowska 83–96
Próby aplikacji paradygmatu ucieleśnionego umysłu w tworzeniu sztucznej inteligencji PDF
Anna Sarosiek 97–107

Polemiki i recenzje

Jedność w wielości, czyli jak mózg kreuje rzeczywistość. S. Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, tłum. A. i M. Binderowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków 2009. PDF
Adam Antoni Zduńczyk 108–115
Recenzja książki Semira Zekiego. S. Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, tłum. A. i M. Binderowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków 2009 PDF
Katarzyna Surma 116–120
Piękno nauki. S. Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, tłum. A. i M. Binderowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków 2009 PDF
Magdalena Urbaniec 121–125