Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Studia Sandomierskie. Teologia • Filozofia • Historia (ISSN 0208-7626) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 488920, liczbę punktów: 40, przypisane dyscypliny naukowe: historianauki teologiczne.


Tom 28 (2021)

Spis treści

Historia

Kanonik sandomierski Marcin z urzędowa i jego Herbarz Polski w historiografii PDF
Anna Suchecka 5–26
Europejska prasa jako narzędzie dyplomacji rosyjskiej w jej walce ze Stolicą Apostolską w okresie sejmu radomskiego 1767/1768 PDF
Wojciech Kęder 27–39
Biskupi katowiccy o świętowaniu niedzieli podczas pielgrzymek stanowych do Piekar Śląskich po II wojnie światowej PDF
Daniel Szlachta 41–68
Orzeł Biały w polskich herbach miejskich PDF
Józef Marecki 69–94

Teologia

Παρρησία Szawła w Damaszku i Jerozolimie PDF
Dariusz Nawara 95–112
Wyrażenie „czas, czasy i połowa czasu” jako ograniczony okres ucisku i cierpienia w Księdze Daniela i Apokalipsie św. Jana PDF
Robert Żarnowski 113–134
Drugi i Trzeci List świętego Jana w komentarzach Ojców Kościoła PDF
Paweł Lasek 135–157
Prospettiva cristocentrica della creazione nel Nuovo Testamento PDF
Leon Siwecki 159–176
Elementy teologii mistycznej św. Bonawentury z Bagnoregio PDF
Romuald Henryk Kośla 177–201
Charlesa Peirce’a „zaniedbany argument” za rzeczywistością Boga PDF
Bartłomiej Krzos 203–217
Miłość jako fundament życia człowieka w świetle encykliki Fratelli tutti papieża Franciszka PDF
Marek Kumór 219–239

Filozofia

O metodzie dociekań imagologicznych PDF
Łukasz Libowski 241–262
Saula Aarona Kripke’go teoria nazw własnych PDF
Damian Wierdak 263–271

Materiały

Materiały źródłowe do dziejów kartuzji bereskiej (1816–1825) PDF
Janusz Królikowski 273–309
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za lata 2019–2020 PDF
Piotr Tylec 311–327
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2020/2021 PDF
Rafał Kułaga 329–333
Wykaz prac magisterskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w 2021 roku PDF
Rafał Kułaga 335

Recenzja

O nuncjuszu Durinim i dyplomacji Stolicy Apostolskiej w relacjach z Polską raz jeszcze – odpowiedź na polemikę PDF
Paweł Zając 337–347
O nuncjuszu Durinim i dyplomacji Stolicy Apostolskiej w relacjach z Polską raz jeszcze – odpowiedź na polemikę PDF
Wojciech Kęder 349–355