Biskupi zwolennicy orzeczeń soboru w Nicei na Wschodzie po synodzie mediolańskim w 355 roku na podstawie korespondencji Lucyferiusza z Calaris

Autor

  • Ewa Dusik-Krupa Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.19265/TES.2015.0447

Słowa kluczowe:

Lucyferiusz z Calaris, list papieża Liberiusza do Lucyferiusza, listy św. Atanazego do Lucyferiusza, synod w Mediolanie, arianizm, polityka religijna Konstancjusza II, ortodoksyjni biskupi z soboru nicejskiego

Abstrakt

In extant correspondence of Lucifer of Calaris, have been discussed the problems related to difficulties with which, some of the bishops and their communities have had to faced in times of the Arians major influence in the Roman Empire and as well as issues of efforts made to improve their conditions. Source base of presented text represent the letter of Pope Liberius and two letters of St. Athanasius. This article states not only the elaboration those three of among surviving letters, but also takes into account their translation into polish language.

Bibliografia

Acta Synodalia od 50 do 381, t. 1, A. Baron, H. Pietras (red.), Kraków 2006.

Athanasii ad Luciferum Epistula I [w:] Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, XIV, Vindobonae 1886, s. 322–323.

Athanasii ad Luciferum Epistula II [w:] Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, XIV, Vindobonae 1886, s. 324–327.

Florentii ad Luciferum epistula [w:] Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, XIV, Vindobonae 1886, s. 321.

Liberii Papae ad Luciferum in exilio constitutum epistula [w:] Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, XIV, Vindobonae 1886, s. 320–321.

Luciferi, Pancratii, Hilarii ad Eusebium episcopum epistula [w:] Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, XIV, Vindobonae 1886, s. 319.

Luciferi ad Florentium epistula [w:] Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, XIV, Vindobonae 1886, s. 322.

Sokrates Scholastyk, Historia ecclesiae, II 36, Sources Chrétiennes 493, Paryż 2005, s. 160–161 (tekst w języku polskim: Sokrates Scholastyk,

Historia Kościoła, tłum. S.J. Kazikowski, Warszawa 1986).

Sozomen Hermiasz, Historia ecclesiae, IV 9, Sources Chrétiennes 418, Paryż 1997, s. 218–219 (tekst w języku polskim: Sozomen Hermiasz, Historia Kościoła, tłum. S.J. Kazikowski, Warszawa 1989).

Barnes T., Athanasius and Constantius: Theology and Politics in the Constantinian Empire, Cambridge–London 2001.

Barnes T.D., The Capitulation of Liberius and Hilary of Poitiers, „Phoenix” 1992, vol. 46, no. 3, s. 256–265.

Blair K.S., Praying for a tax break: churches, political speech and the loss of section 501(C)(3) tax exempt status, „Denver University Law Review” 2009, vol. 86, no. 2, s. 405–437.

Daniélou J., Marrou H., Historia Kościoła, t. 1, Od początków do roku 600, tłum. M. Tarnowska, Warszawa 1986.

Dopierała K., Księga papieży, Poznań 1996.

Drączkowski F., Patrologia, Lublin 1988.

Hanson R.P.C., The search of Christian Doctrine of God. The arian controversy 318–381, Edynburg 1988.

Humphries M., In Nomine Patris: Constantine the Great and Constantius II in Christological Polemic, „Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte” 1997, vol. 46, no. 4, s. 448–464.

Kumor B., Historia Kościoła, t. 1, Lublin 2003.

Lampe G.W.H., Patristic Lexicon, Oxford 1961.

Müller-Karpe H., Grundzüge Antiker Menschheitsreligion, 1, Jahrhundert v. Chr. bis 5. Jahrhundert, Stuttgart 2000.

Schanz M., Hosius C., Geschichte der römischen Literatur, Monachium 1970.

Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, tłum. J. Zakrzewski, Kraków 2001.

Wipszycka E., Drugi dar Nilu, czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie, Kraków 2014.

Pobrania

Opublikowane

2017-05-09

Numer

Dział

Artykuły