Specyficzne słownictwo kulinarne. „Diabelskie” nazwy ciast, ciastek i deserów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tes.09403

Słowa kluczowe:

słownictwo kulinarne, diabeł, „diabelskie” nazwy ciast, ciastek i deserów

Abstrakt

The object of description in this paper are names of cakes, cookies and desserts, excerpted from culinary recipes published in Internet sources (Internet cookery books, web portals and blogs, Youtube channel), which are motivated by a semantic reference to the demon of evil – devil. Apart from the semantic motivation of terms (which is more complex than the motivation of other “devilish” names of dishes), their form and status in the Polish language have been analysed.

Bibliografia

Batko-Tokarz B., Czego o jedzeniu i kulinariach dowiadujemy się z tematycznych klasyfikacji słownictwa [w:] Polskie kulinaria. Aspekty historycznojęzykowe, regionalne i kulturowe, R. Przybylska, D. Ochman (red.), Kraków 2021, s. 11–35.

Burska K., Nazwy autorskich wypieków w polskich show kulinarnych, „Prace Językoznawcze”, 23 (2021), nr 1, s. 215–228.

Dąbrowska A., O językowym zachowaniu się przy stole. Dlaczego upiększamy nazwy potraw [w:] Oczywisty urok biesiadowania, P. Kowalski (red.), Wrocław 1998, s. 248–253.

Dźwigoł R., Diabelski czyli jaki? Kilka słów o motywacji nazw. Uwagi wstępne [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa, t. 2, M. Rak, W. Mokienko (red.), Kraków 2020, s. 235–244.

Dźwigoł R., Diabeł w reklamie – aspekt kulturowy i językowy [w:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch (red.), Kraków 2016, s. 191–203.

Dźwigoł R., Nazwy z zakresu kultury materialnej motywowane pojęciami z zakresu kultury duchowej [w:] Dialog z Tradycją, t. 5: Językowe dziedzictwo kultury materialnej, E. Młynarczyk, E. Horyń (red.), Kraków 2016, s. 15–33.

Dźwigoł R., O „diabelskich” nazwach i nazwaniach [w:] Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis-Fryde (red.), Kraków 2014, Krakowskie Studia Slawistyczne II, s. 77–90.

Jaros V., Techniki nominacyjne w zakresie współczesnego nazewnictwa wyrobów piekarniczych i cukierniczych [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, M. Biolik, J. Duma (red.), Olsztyn 2011, s. 215–233.

Jaros V., Techniki nominacyjne w zakresie współczesnej leksyki specjalistycznej odnoszącej się do wyrobów piekarniczych i cukierniczych, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo”, 7 (2012), s. 103–120.

Jego piekielna kuchnia – dania dobrze doprawione dla każdego. Jej anielska kuchnia – lekkie przepisy dla każdego, K. Koralewska (red.), Ożarów Mazowiecki 2016.

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1988.

Krótki Z., Staro- i średniopolskie nazwy ciast, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, 11 (2016), s. 75–86.

Kuśnierek I., Językowe wyznaczniki przepisu kulinarnego jako gatunku wypowiedzi, „Językoznawstwo. Współczesne Badania, Problemy i Analizy Językoznawcze”, 9 (2015), s. 121–140.

Lech-Kirstein D., Tabisz A., Emocjonalne techniki perswazyjne w blogach kulinarnych [w:] Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki (red.), Kraków 2021.

Lesz-Duk M., Słownictwo kulinarne we współczesnej polszczyźnie, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo”, 4 (2002), s. 175–180.

Łuc I., Leksyka religijna jako wartościujący komponent chrematonimii marketingowej, „Roczniki Humanistyczne”, 68 (2020), nr 6, s. 123–140.

Rudwin M., Diabeł w legendzie i literaturze, tłum. J. Illg, Kraków 1999.

Szymanderska H., 100 potraw na różne sposoby, Warszawa 1994.

Witaszek-Samborska M., Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2005.

Wojcieszek A., Od „Grzesznego kąska” po „Gejzer namiętności”. Onimy w świetle kuchni erotycznej, „Prace Językoznawcze”, 18 (2016), nr 3, s. 207–217.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Numer

Dział

Artykuły