Językowo-kulturowy obraz życia familijnego w korespondencji Heleny i Mieczysława Pawlikowskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tes.09410

Słowa kluczowe:

Helena i Mieczysław Pawlikowscy, korespondencja familijna, lingwistyka kulturowa, polszczyzna familijna

Abstrakt

The aim of the article is a linguistic and cultural description of the private life of Helena and Mieczysław Pawlikowski. Handwritten letters were analysed from the point of view of cultural linguistics, showing family customs of addressing spouses and children, ways of showing feelings, spending free time, preferred reading and forms of physical activity reflected in the family language.

Bibliografia

Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa. Opis problematyki, Wrocław 1995.

Bołdyrew A., Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918, Warszawa 2010.

Estreicherówna M., Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa, Kraków 1968.

Gabryś A., Salony krakowskie, Kraków 2006.

Kowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Warszawa 1982.

Lisak A., Życie towarzyskie w XIX wieku, Warszawa 2013.

Olma M., Językowe ekwiwalenty gestów w korespondencji małżeńskiej Heleny Pawlikowskiej, „LingVaria”, 4 (2009), nr 1(7), s. 193–204.

Olma M., Językowe infantylizacje w korespondencji małżeńskiej małopolskiej arystokracji schyłku XIX wieku [w:] Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, M. Chrobak, K. Wądolny-Tatar (red.), Kraków 2016, s. 81–89.

Olma M., Językowo-kulturowy obraz arystokratycznej rodziny polskiej drugiej połowy XIX wieku na podstawie korespondencji familijnej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich, Kraków 2014.

Piotrowicz A., Nazwy gier i zabaw towarzyskich we współczesnej polszczyźnie [w:] Język a współczesne społeczeństwo polskie, Z. Zagórski (red.), Poznań 1994, s. 49–54.

Piotrowicz A., Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku, Poznań 2004.

Roszak S., Egodokumenty epoki nowożytnej w perspektywie historycznej [w:] Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia, P. Borek (red.), Kraków 2012, s. 15–29.

Szulakiewicz W., Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 1 (2013), nr 16, s. 65–84.

Umińska-Tytoń E., Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów, Łódź 2011.

Wasylewski S., Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008.

Wolnicz-Pawłowska E., Słowa i uczucia. Z badań nad najnowszą leksyką dotyczącą ukochanej osoby [w:] Współczesna polszczyzna, cz. 2, K. Michalewski (red.), Łódź 2001, s. 176–181.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Numer

Dział

Artykuły