Działalność sióstr z anglikańskiego zgromadzenia Sisters of Bethany w Persji w latach 1890–1898 w kontekście relacji między Kościołem Anglii a Asyryjskim Kościołem Wschodu

Marcin Rzepka

Abstrakt


Działalność sióstr należących do Society of the Sisters of Bethany w Persji wśród Asyryjczyków w latach 1890–1898 stanowiła część szerszego przedsięwzięcia misyjnego realizowanego pod auspicjami arcybiskupa Canterbury – The Archbishop of Canterbury’s Mission to the Assyrian Christians. Celem misji było wsparcie Asyryjskiego Kościoła Wschodu poprzez promocję edukacji oraz druk ksiąg liturgicznych. Artykuł, przedstawiając okoliczności wysłania sióstr, skupia się na wymiarze edukacyjnym prowadzonej przez nie działalności, ukazuje przy tym odmienność i unikatowość prowadzonych działań na tle prezbiteriańskich i katolickich inicjatyw misyjnych podejmowanych wśród ludności asyryjskiej w tym czasie.


Słowa kluczowe


Kościół Anglii; Sisters of Bethany; Asyryjski Kościół Wschodu; misje; Persja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


I. Źródła

A. Źródła rękopiśmienne

The National Archives [TNA], Foreign Office Records [FO] Londyn

FO 78/2698 – Persia: Nestorian Christians 1840–1844

FO 78/2700 – Persia: Nestorian Christians 1853–1864

FO 78/2702 – Persia: Nestorian Christians 1867–1877

Lambet Palace Library [LPL], archiwa arcybiskupa Canterbury, Londyn

Assyrian Mission Papers G 3200 3

Society of the Sisters of Bethany, archiwum zakonne [SSBA], Portsmouth

List Bensona do Etheldredy Anny, 14.05.1889.

List Macleana do Etheldredy Anny, 12.09.1889.

List s. Ellen Joanny do matki przełożonej, 16.05.1890.

List s. Ellen Joanny do matki przełożonej, 11.10.1890.

List s. Anne Pauline do matki przełożonej, 22.10.1893.

List arcybiskupa Bensona do s. Katherine Milldred, 30.08.1893.

List s. Ellen Joanny do matki przełożonej, 5.01.1896.

List s. Anne Pauline do matki przełożonej, 17.04.1898.

List s. Anne Pauline do matki przełożonej, 8.05.1898.

The Persian Adventure 1890–1898, rkps.

B. Źródła drukowane

Badger G. P., The Nestorians and their Rituals, vol. 1–2, London 1852.

Bird I., Journey in Persia and Kurdistan Including a Summer in the Ipper Karun Region and a Visit to the Nestorian Rayahs, vol. 2, London 1891.

Browne W. H., Maclean A. J., The Catholicos of the East and His People being the Impression of Five Years’ Work in the „Archbishop of Canterbury’s Assyrian Mission”. An Account of the Religious and Secular Life and Opinions of the Eastern Syrian Christians of Kurdistan and Northern Persia, London 1892.

Cutts E. L., The Assyrian Christians. Report of a Journey, Undertaken by Desire of His Grace the Archbishop of Canterbury and His Grace the Archbishop of York to the Christians in Koordistan and Oroomiah, London 1877.

Cutts E. L., Christians under the Crecsent in Asia, London 1878.

Cutts E. L., Amina: A Tale of the Nestorians, London [1890].

Dwight H. G., Smith E., Researches in Armenia Including a Journey through Asia Minor and into Georgia and Persia, vol. 1–2, Boston 1833.

Heazell F. N., Margoliouth J. P., Kurds and Christians, London 1913.

Jervis A. S., Diary in Persia with Memoir, Worthing 1893.

Perkins J., A Residence of Eight Years in Persia, among the Nestorian Christians: with Notices of the Muhammedans, Andover–New York 1843.

II. Opracowania

Becker A. H., Revival and Awakening. American Evangelical Missionaries in Iran and the Origin of Assyrian Nationalism, Chicago–London 2015.

Baumer C., The Church of the East. An Illustrated History of Assyrian Christianity, London 2016.

Coakley J. F, The Church of the East and the Church of England: A history of the Archbishop of Canterbury’s Assyrian Mission, Oxford 1992.

Coakley J. F., Assyrian Christians in English Fiction, 1849–1967, „Journal of Assyrian Academic Studies” 23 (2009) no. 2, s. 18–25.

Francis-Dehqani G. E., Religious Feminism in an Age of Empire. CMS Women Missionaries in Iran 1869–1934, Bristol 2000.

Guest J. S., The Euphrates Expedition, London 1992.

Mumm S., Stolen Daughters, Virgin Mothers: Anglican Sisterhoods in Victorian Britain, London 1999.

Murre-van den Berg H. L., From a Spoken to a Written Language. The Introduction and Development of Literary Urmia Aramaic in the Nineteenth Century, Leiden 1999.

Waterfield R., Christians in Persia. Assyrians, Armenians, Roman Catholics and Protestants, London 1973.

Weibel Yacoub C., Surma l’Assyro-Chaldéenne (1883–1975). Dans la tourmente de Mésopotamie, Paris 2007.

Wimshurst D., The Martyred Church. A History of the Church of the East, London 2011.

III. Czasopisma, druki ulotne

„Letters from Assyria”

„Archbishop’s Mission to the Assyrian Christians. Quarterly Paper” 1890 no. 1; 1891 no. 5, 1892 no. 7; 1892 no. 8; Report 1894.
Copyright (c) 2019 Marcin Rzepka