Prawa mniejszości etnicznych w nauczaniu papieży. Zarys problemu prawnego

Autor

  • Magdalena Butrymowicz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.3292

Słowa kluczowe:

prawa człowieka, ludność etniczna, papieże

Abstrakt

W historii walki ludności etnicznej Ameryki Północnej o poszanowanie praw Kościół katolicki był zawsze przestawiany jako ten podmiot, który najbardziej przyczynił się do naruszenia podstawowych praw tej ludności, w tym prawa do godności i samostanowienia. Niemal całkowicie pomija się postawę rządów państw kolonialnych czy nowo powstałego państwa kanadyjskiego, Stanów Zjednoczonych, a także innych wyznań chrześcijańskich, które wspierały politykę asymilacji, wysiedlenia i marginalizacji ludności etnicznej. W szeroko prowadzonej dyskusji w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych głos Kościoła katolickiego, który stanął w obronie rdzennych mieszkańców kontynentu amerykańskiego, jest całkowicie zapomniany. Słowa kolejnych papieży upominających się o poszanowanie praw ludności etnicznej, odcinających się od polityki dehumanizacji są ignorowane, a wręcz negowane. Dlatego warto przypomnieć, że od samego początku Kościół katolicki poprzez swojego zwierzchnika, jakim jest papież, protestował przeciwko naruszeniu praw rdzennej ludności Ameryki Północnej i stanowczo odcinał się od wszelkich działań władzy państwowej zmierzającej do asymilacji tej ludności. W rzeczywistości to dzięki pracy misjonarzy, mających poparcie Stolicy Apostolskiej, zachowała się kultura, język czy tradycja ludności indiańskiej na tym kontynencie. Niniejszy artykuł przypomina zapomniany głos papieży w obronie praw ludności etnicznej Ameryki Północnej.

Bibliografia

A 1993 Open Letter to Pope John Paul II, 11.08.1993, https://indiancountrymedianetwork.com/news/opinions/a-1993-open-letter-to-pope-john-paul-ii/ (7.10.2017).

Address of John Paul II to the Indians of North America, Vatican, 24.06.1980, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1980/june/documents/hf_jp-ii_spe_19800624_pellerossa.html (7.10.2017).

Alexander VI, The Bull Inter Caetera, 3.05.1493, w: European Treaties bearing on the History of the United States and its Dependencies to 1648, ed. F. Gardiner Davenport, Washington, D.C. 1917, s. 56–63.

Apostolic Journey to the United States of America and Canada, Meeting with the Native Peoples of the Americas Address of his Holiness John Paul II, Memorial Coliseum, Phoenix, 14.09.1987, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1987/september/documents/hf_jp-ii_spe_19870914_amerindi-phoenix.html (8.10.2017).

Brave J., Native Americans Decry Sainthood for California’s Iconic Missionary, https://www.huffingtonpost.com (7.10.2017).

Beebe R. M., Senkiewicz R., Junípero Serra: California, Indians, and the Transformation of a Missionary, Oklahoma 2005.

Borrows J., Coyel M., The Right Relationship: Reimagining the Implementation of Historical Treaties, Toronto 2017.

Enochs R., Native Americans on the Path to the Catholic Church: Cultural Crisis and Missionary Adaptation, „U.S. Catholic Historian” 27 (2009) no. 1, s. 71–88.

Homily of his Holiness Pope Benedict XVI, Saint Peter’s Square, 21.10.2012 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20121021_canonizzazioni.html (15.10.2018).

Intervention by the Holy See at the 6th session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, New York, 16.05.2007, http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2007/documents/rc_seg-st_20070516_indigenous-people_en.html (15.10.2108).

John Paul II, Ecclessia in America, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-america.html (7.10.2017).

Lovasik L. G., Blessed Kateri Tekakwitha: The Lily of the Mohawks, Catholic Book Publishing Corp., 2012.

Paul III, Sublimus Dei, http://www.papalencyclicals.net/paul03/p3subli.html (7.10.2017).

Pope Francis’ Speech on the Poor and Indigenous Peoples, 10.07.2015, www.time.com (15.10.2017).

Post-Synodal Apostolic Exhortation Ecclesia In America of the Holy Father John Paul II to the bishops, priests and deacons, men and women religious, and all the lay faithful on the encounter with the living Jesus Christ: the way to conversion, communion and solidarity in America, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-america.html (10.10.2017).

Scott W. H., Demythologizing the Papal Bull „Inter Caetera”, „Philippine Studies” 35 (1987) no. 3, s. 348–356.

The Papal Visit: John Paul’s Meeting with Indians Will Emphasize Newly Won Rights, http://articles.latimes.com/1987–09–14/news/mn-5079_1_american-indian (7.10.2017).

Treaty between Spain and Portugal concluded at Tordesillas, 7.06.1494, http://avalon.law.yale.edu/15th_century/mod001.asp (7.10.2017).

United Nation General Assembly, 69th Plenary Meeting 18.12.1990, Resolution A/ RES/45/164, http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r164.htm (15.10.2018).

United Nation General Assembly, 85th Plenary Meeting 14.12.1992, Resolution A RES/47/75, http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r075.htm (15.10.2018).

Pobrania

Opublikowane

2019-05-15

Numer

Dział

Prawo kanoniczne