Between the dogmatic and magical formula. Ecumenical perspective

Marcin Cholewa, Marek Gilski

Abstrakt


Artykuł podejmuje problematykę formuł, którymi posługuje się religia i magia. Choć niejednokrotnie brzmią one identycznie, to jednak ich rozumienie i rola są diametralnie różne. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej są podane przykłady chrześcijańskich papirusów magicznych z pierwszych wieków, które rejestrują wykorzystanie zarówno Nowego Testamentu, jak i terminów i formuł dogmatycznych w formułach magicznych. Druga przywołuje ojców Kościoła Wschodu i Zachodu w ich wspólnej krytyce magii. W trzeciej zaprezentowane są różnice w rozumieniu formuł dogmatycznych między chrześcijaństwem a magią. Na koniec sformułowane zostały wnioski o charakterze ekumenicznym.

Słowa kluczowe


ekumenizm; magia; chrześcijańskie papirusy magiczne; formuła magiczna; formuła dogmatyczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Canones Patrum Graecorum, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, Kraków 2009.

Constitutiones Apostolorum et Canones Pamphilii ex synodo apostolico Antiocheno, Lex canonica sanctorum apostolorum, Poenae pro lapsis sanctorum apostolorum, Euchologion Serapionis, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007.

Cholewa M., Gilski M., Kult poszukuje zrozumienia, in: Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, red. M. Cholewa, S. Drzyżdżyk, M. Gilski, Kraków 2014, p. 9–15.

Cholewa M., Gilski M., Magical Thinking and Religious Thinking, “E-Theologos” 3 (2012) no 2, p. 190–199.

Cholewa M., Gilski M., Rola myślenia w religijnej i magicznej interpretacji rzeczywistości, „Analecta Cracoviensia” 43 (2011), p. 7–23.

Daniélou J., Teologia judeochrześcijańska, Kraków 2002.

Eusebius of Caesarea, Historia Ecclesiastica, oprac. H. Pietras, Kraków 2013.

Evdokimov P., Wieki życia duchowego, Kraków 1996.

Gilski M., Chrześcijańskie papirusy magiczne, “Polonia Sacra” 27 (2010), p. 89–97.

Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre I, édition critique par A. Rousseau et L. Doutreleau, tome 1, texte et traduction, Paris 1979.

Libri poenitentiales, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, Kraków 2011.

Preisendanz K., Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri, vol. 2, München–Leipzig 2001.

Wygralak P., Stanowisko Kościoła wobec idolatrii i magii na terenach Galii i Hiszpanii w późnej starożytności chrześcijańskiej (VI–VII w.), Poznań 2011.

Wypustek A., Magia antyczna, Wrocław 2001.
Copyright (c) 2020 Marcin Cholewa, Marek Gilski